HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT Marketing megkereséshez

Kérjük, hogy a teljes dokumentumot figyelmesen olvassa el, és az alábbiakban – az Ön igényeinek megfelelően - szíveskedjen nyilatkozni arról, hogy szeretne-e a későbbiekben ajánlatainkkal, hírleveleinkkel kapcsolatban megkeresést kapni.

A lenti részletes tájékoztatás birtokában és ismeretében, a jelen nyilatkozat megtételével kifejezetten, önkéntesen hozzájárulásomat adom ahhoz, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. (székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74., továbbiakban: „Biztosító” vagy „Adatkezelő”) a jelen nyilatkozaton megadott személyes adataim felhasználásával marketing tevékenység, valamint közvetlen üzletszerzés céljából elektronikus levelezés útján és/vagy az általam megadott telefonszámon keresztül – ajánlataival és termékeinek értékesítésével kapcsolatban - megkeressen. 

A Biztosító a következő előzetes tájékoztatást adta meg részemre személyes adataim kezelésével összefüggésben:

  1. Az Adatkezelő: UNIQA Biztosító Zrt., székhely: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74.
  2. Az adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@uniqa.hu.
  3. Az Ön fent megadott személyes adatai kezelésének célja: marketing célú megkeresések, hírlevelek Ön részére való eljuttatása.
  4. Az Ön fent megadott személyes adatai kezelésének jogalapja: az Ön hozzájárulása.
  5. A személyes adatok címzettjei: az Ön által fent megadott személyes adatokhoz a Biztosító kijelölt alkalmazottai férhetnek hozzá, de csakis feladataik ellátása érdekében.
  6. Az adatkezelés időtartama: az Ön hozzájárulásának visszavonásáig.
  7. Tudomásul vettem, hogy jogomban áll kérelmezni az Adatkezelőtől a személyes adataimhoz való hozzáférést, személyes adataim helyesbítését, törlését, kezelésének korlátozását, jogom van az adathordozhatósághoz, hozzájárulásom időbeli határ nélküli visszavonásához.
  8. Jogom van panasszal fordulni a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz, illetve bírósághoz is fordulhatok.
Jelen közvetlen megkereséshez adott hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonható névvel és e-mail címmel ellátott és a lemondom@uniqa.hu e-mail címre, vagy postai úton az UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74. „Ügyfélszolgálat terület” címre megküldött nyilatkozattal. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.
 
A Biztosító adatkezelésével kapcsolatos részletekért kérjük, látogassa meg az UNIQA weboldalát (www.uniqa.hu), ahol az Adatkezelés menüpont alatt megtalálható Adatkezelési tájékoztatóból tájékozódhat.
Kijelentem, hogy a jelen nyilatkozatban foglalt hozzájárulás megadása önkéntesen és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.