HomeGuard lakásbiztosítás

Amit nem lehet megelőzni, arra JOBB FELKÉSZÜLNI!

Az UNIQA HomeGuard lakásbiztosítás az otthonát fenyegető reális veszélyekre nyújt fedezetet. Lakásbiztosításunknál csak a valós károk elleni védelemért kell fizetnie.

Díjat kalkulálok

Miért jó?

Digitális kalkuláció, szerződés

Egyszerű, kalkulációs folyamat, digitális szerződéskötés és kötvény

Balesetbiztosítási fedezet

Átfogó védelmet nyújtó háztartási balesetbiztosítást is tartalmaz minden fedezeti csomagban.

Digitális ügyintézés

Online díjfizetés, önkiszolgáló kárrendezés

3 napos szolgáltatási garancia

Egyszerűbb károk esetén, ha online jelenti be kárát és minden szükséges információt hiánytalanul megad, garantáljuk, hogy maximum három munkanapon belül rendezzük a kárt, ellenkező esetben kötbért fizetünk.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Akinek lakása, háza vagy nyaralója van és nincs biztosítása

Promo Image

Aki lakásvásárlás, lakáscsere vagy nagyobb felújítás után van 

Promo Image

Aki biztosítását régebben kötötte, mint 5 év 

Szolgáltatási csomagok

Alap csomag

A károk háromnegyedét a vezetékes vízkár, viharkár, üvegkár, beázás és villámcsapás teszi ki. Ezek ellen már Alap csomagunk is védelmet nyújt.

Médium csomag

Az Alap csomag eseményein túl magasabb kárkifizetési limiteket és még szélesebb körű szolgáltatásokat tartalmaz.

Prémium csomag

Prémium csomagunk Médium csomagunknál bővebb szolgáltatási kört, illetve kiemelkedően magas kárkifizetési limiteket kínál. 

Kedvezmények

HG kedvezmények

10%

Postaládája helyett használja e-mail fiókját!

Fogadja a szerződésével kapcsolatos értesítőket és dokumentumokat az Ön által megadott e-mail címen, és máris Öné a 10% kedvezmény!

 

10%

Tartsa fenn szerződését legalább 3 évig!

Ha igénybe veszi 10%-os tartamkedvezményünket, szerződése 3 éves határozott tartamra jön létre. Amennyiben nem jelzi felénk eltérő szándékát, szerződése ezt követően automatikusan határozatlan tartamúvá válik. 

 

%

Válasszon okosan díjfizetési módot és gyakoriságot!

Míg egyes díjfizetési módok csökkentik, mások növelik az Ön biztosításának díját. A díjak alakulását az alábbi táblázatok mutatják.

2022.07.01. vagy ezt követő napon aláírt ajánlatok esetében:

Díjfizetési mód / gyakoriság  Éves  Féléves  Negyedéves 
Csoportos beszedési megbízás   -12% -12% -12%
Online díjfizetés -2% -2% -2%
Banki átutalás -2% -2% -2%
Postai csekk +14% +14% +14%

 

2022.06.30. vagy ezt megelőző napon aláírt ajánlatok esetében: 

Díjfizetési mód / gyakoriság  Éves  Féléves  Negyedéves 
Csoportos beszedési megbízás   -15% -10% -5%
Online díjfizetés -5%  - +5%
Banki átutalás -5%  - +5%
Postai csekk +10% +20% +20%

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

Minden csomagban biztosított veszélynemek: tűzkárok, vízkárok, üvegkárok, természeti károk, vagyon elleni károk.

További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • részben, vagy egészben fazsindely-, nád-, szalma tetőzetű épületekre, melléképületekre és a bennük levő ingóságokra 
 • földbe vájt, kikövezetlen, vagy alapozás nélküli épületek, melléképületek 
 • albérlők, fizetővendégek vagyontárgyai 
 • a Biztosítási Feltételekben megjelölt egyes vállalkozói tevékenységekre 
 • a Biztosított hivatásszerű munkavégzése közben bekövetkező balesetekből eredő személyi sérüléses károkra

További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

Az alábbi, főbb korlátozásokon kívül a biztosítási feltétel további korlátozásokat tartalmaz! 
 • a Biztosító a kár összegéhez kapcsolódó önrészesedést határoz meg egyes biztosítási események esetén 
 • egyes veszélynemekre a biztosítási feltételekben meghatározott kártérítési limit vonatkozik 
 • szándékosan vagy súlyos gondatlanság
 • a Balesetbiztosítás a biztosítási esemény bekövetkezésekor a 70. életévüket betöltött Biztosítottakra nem vonatkozik.
További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Hol érvényes a biztosításom?

 • Épület és ingóság esetén a megadott kockázatviselés helyén. 
 • Felelősségbiztosítás esetén ez a választott csomag függvénye, akár a Föld összes országára (kivéve USA és Kanada) kiterjedhet.
 • A magával vitt ingóság biztosítási eseményeire vonatkozóan Magyarország területe.

További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

 • A kockázatviselés kezdete a szerződés létrejöttét követő naptól vagy a felek által meghatározott későbbi időponttól.
 • A biztosítási időszak egy naptári év.
További információkért kérjük, nézze meg a részletes biztosítási termékismertetőt!

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kérdése van?

Próbáljon meg mindent megtenni a nagyobb károk elhárítása érdekében! Ha szükséges, értesítse a hatóságokat (tűzoltóság, rendőrség)! A kárt lehetőleg azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül jelentse be társaságunknál!

Kárbejelentés: Dokumentáljon, készítsen fényképeket! A legszükségesebb munkálatok után a teljes helyreállítást csak a biztosítói kárfelmérés után kezdje meg!

Igen, ezen a linken pár adat megadásával követheti az aktuális státuszt: https://www.uniqa.hu/karstatusz

A kárszakértő kollégánk előre egyeztetett időpontban videókonferencia keretében felveszi a kapcsolatot Önnel. A beszélgetés során Ön mobil eszközén keresztül, az i2i videóalkalmazás segítségével bemutatja a károsodást a szakértőnek, aki elvégzi a kárbecslést és tájékoztatást ad, valamint optimális esetben a végleges kártérítési összeget is megállapítja.

Van már biztosításom

Responsive Image Ügyintézés
Responsive Image Díjfizetés
Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Digitális kárrendezés
Responsive Image Korábbi feltételek

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik