Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Technikai biztosítás

Építés-szerelés biztosítás (C.A.R.)

Fedezete a kivitelezési- és szerelési teljesítés tárgyát képező építményekben, ill. gépekben, berendezésben, a megvalósításhoz szükséges munkagépekben, bármely - a szabályzatban nem kizárt - okból, véletlen, váratlan, balesetszerűen keletkező materiális károkra vonatkozik. (All Risks típusú biztosítás)

A kockázatviselés kiterjed továbbá a szerződésen kívüli harmadik személynek okozott károkra is. A biztosítás fedezeti köre speciális többletkockázatokra is kiterjeszthető (kockázatviselési időre, környező vagyontárgyakra, a már átadott létesítményekre, az úgynevezett keresztfelelősségi fedezetre szóló kiterjesztés).

A záradékok további elemei a biztosítási módozatnak, így például a váratlan esemény következtében fellépő túlóra szükséglet, a szavatossági időszak fedezete, a meglévő, környező létesítményekben okozott károk fedezete, stb.

Ez egy All Risks típusú (minden kockázatra szóló) biztosítás.
I. fejezet: dologi károk fedezete
II. fejezet: felelősségi károk fedezete
Záradékok: speciális fedezetek kiterjesztése mind dologi, mind felelősségi kockázatok vonatkozásában.


Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása

All Risks típusú (minden kockázatra szóló) biztosítás.
Gépek, műszaki berendezések, felszerelések, elektromos-elektronikus gépek, berendezések, felszerelések, mezőgazdasági gépek, forgalmi engedélyre nem kötelezett járművek, lassújárművek, önjáró gépek, járművek felépítményei, illetve egyéb gépek, berendezések kívülről ható esemény, erőhatás miatti sérülésére nyújt fedezetet, mint például tűz és elemi károk, betöréses lopás és rablás, rongálás, kezelési hiba, gondatlanság, stb.


Perfekt géptörés- és üzemszünet-biztosítás

A termelő, illetve szolgáltató tevékenység közben óhatatlanul előfordulhat, hogy egy váratlan törés vagy repedés valamilyen gép, esetleg egy egész gépsor működését megakadályozza, és így a termelés, szolgáltatás részben vagy teljes mértékben lehetetlenné válik. Ha a gazdálkodó szervezetnek van géptörés-biztosítása, a kártérítés a berendezés javításának, illetve egy hasonlóval való pótlásának a költségeit fedezi, leszámítva az önrészesedést. Ha nem rendelkezik ilyen biztosítással, a teljes javítási, pótlási költségek előteremtése általában súlyos anyagi terhet jelent a vállalkozásnak.

A géptörésbiztosítás gépek, berendezések, eszközök belső és/vagy külső erőhatás miatt, véletlenül, váratlanul, hirtelen bekövetkezett olyan törése, repedése, amely a vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozza.

A termelési, szolgáltatási idő kiesése - az üzemszünet - is rövidebb lehet, ha segít a géptörés-üzemszünet biztosítás, hiszen a szükséges kevesebb pénzt rövidebb idő alatt is elő lehet teremteni. E biztosítási módozatnak kulcsszerepe van a gazdálkodó szervezetek magasabb szintű védelmében, mivel biztosítást kötni a technikai okokból eredő üzemszüneti veszteségekre csak a géptörés-biztosításhoz mint alapbiztosításhoz lehet.


Telephelyi casco biztosítás

Gépjármű márkakereskedők telephelyein tárolt gépjárművek káraira nyújt fedezetet.

Biztosítási események:

 • Tűz
 • Villámcsapás
 • Robbanás
 • Légi jármű lezuhanása
 • Földrengés
 • Árvíz
 • Felhőszakadás
 • Hónyomás
 • Sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, lavina
 • Ismeretlen építmény vagy üreg beomlása
 • Vihar
 • Jégverés
 • Üvegkár
 • Lopás és rablás
 • Telephelyi töréskár
 • Próbaút során bekövetkezett töréskár

Prospektus