Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Ügyfél-átvilágítási és pénzmosás megelőzési tájékoztató

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) egyik célja, hogy megelőzze a bűncselekményekből származó bevételeknek a pénzügyi rendszereken és egyéb, a pénzmosás szempontjából kiemelt műveleteken keresztül történő tisztára mosását. A Biztosító mindent megtesz annak érdekében, hogy a Biztosító által kínált életbiztosításokat és nyugdíjbiztosításokat ne lehessen pénzmosásra és terrorizmus finanszírozásra felhasználni.

A Törvény alapján a Biztosítónak kötelezettsége keletkezik az ügyfél-azonosításra minden élet- és nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfél esetén.

 

Kiket, milyen módon azonosítunk?

 • Természetes személy szerződőt,
 • Jogi személyiséggel rendelkező szerződő esetén a gazdasági társaság képviseletére jogosult aláíró személy(eke)t,
 • Kedvezményezettet,
 • Eltérő díjfizető természetes személyt, illetve gazdasági társaság esetén a képviseletre jogosult személyt.

Annak érdekében, hogy a Biztosító a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás kockázatát csökkenthesse, minél jobban meg kell ismernie az ügyfeleit, amihez a Törvény alapján az alábbi dokumentumok hiánytalan benyújtására van szükség:

 • Magyar állampolgár természetes személy: Személyi igazolvány vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély, illetve a lakcímkártya lakcímet igazoló oldala.
 • Külföldi állampolgár természetes személy: Úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, amennyiben az magyarországi tartózkodásra jogosít, illetve tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.
 • Gazdasági társaság esetén: A nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult Természetes személy esetére megjelölt okiratok és aláírási címpéldány, valamint hiteles cégkivonat.
 • Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásáról vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

 

Milyen nyilatkozatok megtétele szükséges?

 • Azonosítási adatlap
 • Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat
 • Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata
 • Adóügyi illetőségre vonatkozó nyilatkozatok.

A fenti nyilatkozatok a Letölthető nyomtatványok - Uniqa Portal menüpontban megtalálhatóak.

A dokumentumok postai úton, a kapcsolattartója részére e-mailen és az Adatpótlás életbiztosításhoz - Uniqa Portal oldalon keresztül is benyújthatóak.

Üdvözlettel,

UNIQA Biztosító Zrt.