Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Tájékoztató az utasbiztosítások érvényességéről - 2021.07.07.

 

A koronavírus-járvány sok országban leszálló ágban van, az oltásoknak köszönhetően egyre többen válnak védetté és terveznek külföldi utazást.  

Bár a járvány a világ nagy részén enyhül, ugyanakkor az egyes országok más-más beutazási szabályokat alkalmaznak. Az utazás tervezésekor, illetve mielőtt útra kelne, kérjük tájékozódjon az érvényben lévő helyi járványügyi szabályokról a https://konzuliszolgalat.kormany.hu/utazasi-tanacs oldalon.

Az UNIQA Biztosító minél szélesebb körű védelmet kíván nyújtani ügyfelei részére, ezért a szerződési feltételekben foglaltaknál kedvezőbb országbesorolást alkalmazunk, több kedvelt utazási célországra terjesztjük ki utasbiztosításunk érvényességét. Ennek részleteiről az alábbi Hirdetményben tájékozódhatnak.

Utasbiztosítás Hirdetmény GoPack MultiPack 

 

AZ UNIQA BIZTOSÍTÓ ZRT. UTASBIZTOSÍTÁSOKRA VONATKOZÓ TÁJÉKOZTATÁSA A KORONAVÍRUS KAPCSÁN

 
  1. Amennyiben a Hirdetményben felsorolt országok valamelyikébe utazik az ügyfél, akkor számíthat-e arra, hogy az utasbiztosítás fedezni fogja minden felmerülő költségét?

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a külföldre történő utazás egyéni döntés, az egyén felelőssége, hogy a fennálló helyzet ellenére elutazik-e vagy esetleg úgy dönt, hogy nem kockáztat. Azzal mindenképpen tisztában kell lenni, hogy egyik-napról a másikra történhetnek olyan események, adott kormányzati szervek hozhatnak olyan döntéseket – mint például a karantén elrendelése -, amelyek negatívan befolyásolják a külföldi tartózkodást.

Karantén elrendelése esetén az utasbiztosítás fedezni fogja azokat a költségeket, amelyek a feltételben nevesített biztosítási események bekövetkezése miatt merülnek fel. Ilyen például, ha az ügyfél a karantén ideje alatt megbetegszik – akár koronavírus-fertőzés miatt, akár más miatt -, vagy baleset éri. Ezekben az esetekben a feltételben foglaltak szerint az egészségügyi ellátás költségeit térítjük.

A karanténba kerülés azonban önmagában nem biztosítási esemény. Ha karantén miatt ragad külföldön az ügyfél és emiatt további költségei keletkeznek, arra a biztosító nem fog téríteni. Ebben a helyzetben az adott ország kormányának, egyéb eljáró hatóságainak, szerveinek intézkedése kapcsán a biztosító nem tud helytállni.

  1. Van-e lehetőség az utasbiztosítás meghosszabbítására abban az esetben, ha egy esetlegesen elrendelt karantén tovább tart, mint ameddig az utasbiztosítás szól?

Igen, van rá lehetőség a jelenlegi szabályozásunkkal összhangban. Fontos, hogy az ügyfél által aláírt kérelemnek a szerződés eredeti lejárata előtt be kell érkeznie a biztosítóhoz (megfelel szkennelve/fotózva is az info@uniqa.hu e-mail címre küldve, és tartalmaznia kell az értintett kötvényszámot, valamint az új lejárati dátumot is). Miután a szerződés módosítása megtörtént, a www.uniqa.hu oldalon az online díjfizetés menüben tudja az ügyfél rendezni a díjkülönbözetet bankkártyás fizetéssel.

  1. Térít-e a biztosító abban az esetben, ha az ügyfél elővigyázatosságból a koronavírusra hivatkozva korábban megszakítja az útját és visszatér Magyarországra?

Amennyiben igazolni tudja, hogy korábban hazaérkezett, az utasbiztosítás díjából visszatérítést adunk (azokra a napokra vonatkozóan, amikor már nem tartózkodott külföldön).

  1. Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás (storno) kiterjed-e arra az esetre, ha az ügyfél a koronavírus miatt nem utazik el?

Nem.

A storno biztosítási feltétel 4.2. pontja részletesen tartalmazza, nevesíti azokat az eseményeket, ami a biztosítás szempontjából biztosítási eseménynek minősül (jellemzően a biztosított utazásképtelenné válása). Az, hogy a koronavírus, vagy az attól való félelem miatt nem utazik el az ügyfél, nem biztosítási esemény, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fent. Szintén nem térít a biztosító abban az esetben, ha a külföldi szervező mondja le az eseményt.