Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Tájékoztató az utasbiztosítások érvényességéről

 

Felhívjuk ügyfeleink figyelmét, hogy a külföldre utazás az újra intenzívebbé váló járványhelyzetben jelenleg a szokásosnál nagyobb kockázattal járhat. A vírus újbóli terjedése miatti esetleges hatósági intézkedések (pl. karantén) kiszámíthatatlan helyzeteket teremthetnek a megtervezett utazások során.

Fentiek miatt a Külgazdasági és Külügyminisztérium fő szabályként a világ összes országát utazásra nem javasolt kategóriába sorolta. Az UNIQA Biztosító utasbiztosítási feltételei alapján a biztosítási fedezet nem terjed ki olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első napján, vagy az adott országba történő beutazás napján a Konzuli Szolgálat honlapján közzétett, nem javasolt utazási célországok között szerepelnek.

Ugyanakkor meghatározott, halaszthatatlan utazási célok esetén bizonyos célországok kivételt képeznek, és nem a legszigorúbb, utazásra nem javasolt országok csoportjába, hanem a fokozott biztonsági kockázatot jelentő kategóriába kerültek. Az ezekbe az országokba ezen utazási céllal történő utazásokra az UNIQA utasbiztosításai fedezetet nyújtanak egy esetlegesen bekövetkező káresemény során.

Ezekről a kivételekről a Konzuli Szolgálat honlapján tájékozódhatnak.

A fertőzés minél alacsonyabb szinten tartása mindannyiunk érdeke, ezért kérjük ügyfeleinket, hogy külföldre tervezett utazásaikat – amennyiben erre lehetőség van – halasszák el, amennyiben pedig mégis elutaznak, tájékozódjanak a fenti honlapon azzal kapcsolatban, hogy adott országba az utazási céljuknak megfelelően érvényes-e az UNIQA Biztosító utasbiztosítása.


 

GYAKORI KÉRDÉSEK

 

1. Fedezi-e az utasbiztosítás egy esetleges káresemény miatt felmerülő költségeket abban az esetben, ha olyan területre utazik az ügyfél, amely a beutazás napján a Külgazdasági és Külügyminisztérium által közzétett, „I. Utazásra nem javasolt országok / térségek” listáján szerepelt?

Nem. Az utasbiztosítás feltétel egyértelműen szabályozza ezt a kérdést:

3.3 A biztosítási szerződés területi hatálya nem terjed ki az Antarktisz területére, illetve olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első napján vagy a Biztosított által az adott országba/területre történő beutazás napján a Magyarország külügyekért felelős minisztériuma által közzétett, nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.

 

2. Fedezi-e az utasbiztosítás egy esetleges káresemény miatt felmerülő költségeket abban az esetben, ha olyan területre utazik az ügyfél, amely a beutazás napján még nem szerepelt a Külgazdasági és Külügyminisztérium által közzétett, „I. Utazásra nem javasolt országok / térségek” listáján?

Igen. Amennyiben a beutazás napján még nem szerepelt a fent említett listán adott ország vagy térség, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége a feltételben nevesített biztosítási eseményekre fennáll.

 

3. Hol ellenőrizhető, hogy adott ország / térség felkerült-e a listára?

A Konzuli szolgálat honlapján érhető el az információ.

 

4. Mi a helyzet abban az esetben, ha a célország nem szerepel a listán, ugyanakkor átutazás történik olyan országon, térségen keresztül, ami viszont az utazásra nem javasolt országok, térségek közé bekerült? (ide tartozik a reptéri átszállás, vagy az autóval átutazás is)

Ebben az esetben ugyanúgy beutazásról van szó, az 1. pontban leírtak szerint a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fent.

 

5. Vannak olyan országok, ahol már bizonyítottan megjelent a koronavírus-fertőzés, de a konzuli szolgálat által közzétett listán vagy még csak a „II. Fokozott biztonsági kockázatot rejtő országok és térségek”  között szerepel, vagy még ott sem. Amennyiben ilyen területre utazik az ügyfél, akkor számíthat-e arra, hogy az utasbiztosítás fedezni fogja minden felmerülő költségét?

Nagyon fontos hangsúlyozni, hogy a külföldre történő utazás egyéni döntés, az egyén felelőssége, hogy a fennálló helyzet ellenére elutazik-e vagy esetleg úgy dönt, hogy nem kockáztat. Azzal mindenképpen tisztában kell lenni, hogy egyik-napról a másikra történhetnek olyan események, adott kormányzati szervek hozhatnak olyan döntéseket – mint például a karantén elrendelése –, amelyek negatívan befolyásolják a külföldi tartózkodást.

Karantén elrendelése esetén az utasbiztosítás fedezni fogja azokat a költségeket, amelyek a feltételben nevesített biztosítási események bekövetkezése miatt merülnek fel. Ilyen például, ha az ügyfél a karantén ideje alatt megbetegszik – akár koronavírus-fertőzés miatt, akár más miatt –, vagy baleset éri. Ezekben az esetekben a feltételben foglaltak szerint az egészségügyi ellátás költségeit térítjük.

A karanténba kerülés azonban önmagában nem biztosítási esemény. Ha karantén miatt ragad külföldön az ügyfél és emiatt további költségei keletkeznek, arra a biztosító nem fog téríteni. Ebben a helyzetben az adott ország kormányának, egyéb eljáró hatóságai nak, szerveinek intézkedése kapcsán a biztosító nem tud helytállni.

 

6. Van-e lehetőség az utasbiztosítás meghosszabbítására abban az esetben, ha egy esetlegesen elrendelt karantén tovább tart, mint ameddig az utasbiztosítás szól?

Igen, van rá lehetőség a jelenlegi szabályozásunkkal összhangban. Fontos, hogy az ügyfél által aláírt kérelemnek a szerződés eredeti lejárata előtt be kell érkeznie a biztosítóhoz (megfelel szkennelve/ fotózva is az info@uniqa.hu e-mail címre küldve, és tartalmaznia kell az értintett kötvényszámot valamint az új lejárati dátumot is). Miután a szerződés módosítása megtörtént, az online díjfizetés menüben tudja az ügyfél rendezni a díjkülönbözetet bankkártyás fizetéssel.

 

7. Térít-e a biztosító abban az esetben, ha az ügyfél elővigyázatosságból a koronavírusra hivatkozva korábban megszakítja az útját és visszatér Magyarországra?

Amennyiben igazolni tudja, hogy korábban hazaérkezett, az utasbiztosítás díjából visszatérítést adunk (azokra a napokra vonatkozóan, amikor már nem tartózkodott külföldön).

 

8. Az utazásképtelenségre vonatkozó biztosítás (storno) kiterjed-e arra az esetre, ha az ügyfél a koronavírus miatt nem utazik el?

Nem. A storno biztosítási feltétel 4.2. pontja részletesen tartalmazza, nevesíti azokat az eseményeket, ami a biztosítás szempontjából biztosítási eseménynek minősül (jellemzően a biztosított utazásképtelenné válása). Az, hogy a koronavírus, vagy az attól való félelem miatt nem utazik el az ügyfél, nem biztosítási esemény, a biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll fent. Szintén nem térít a biztosító abban az esetben, ha a külföldi szervező mondja le az eseményt.