3D Plusz csoportos élet-, baleset- és betegségbiztosítás

Együtt jobban gondoskodunk munkavállalóiról.

Érdekel a biztosítás

Miért jó?

Munkavállalói elégedettség

Élet-, baleset- és betegségbiztosítások széles köréből állíthatja össze az elvárásainak és költségvetésének megfelelő programot.

Egyedi igények, egyedi fedezetek 

Differenciáltan gondoskodhat munkatársairól, az eltérő munkakörben dolgozók különböző biztosítási szolgáltatásban
részesülhetnek. 

Biztonság járművön utazóknak

Biztosítási szolgáltatásunk segítséget nyújthat a baleset miatt bekövetkező személyi sérülések kompenzálásában, illetve a hátramaradottakról való gondoskodásban.

Biztonság az élmény mellett

Ügyfeleink biztosítási védelmet is kínálhatnak a látogatók számára, legyen szó akár koncertről vagy egy élményfürdőről.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Munkáltatóknak, akik gondoskodni szeretnének munkavállalóikról

Promo Image
Vállalkozóknak, akik
 • személyszállítással,
 • flotta üzemeltetéssel, 
 • gépjármű forgalmazással, 
 • gépjármű bérbeadással foglalkoznak. 
Promo Image
Rendezvények szervezőinek:
 • önkormányzatoknak
 • koncertszervezőknek
 • filmprodukcióknak
 • turisztikai vállakozásoknak
Promo Image
Létesítmények üzemeltetőinek
 • sportlétesítmények
 • múzeumok
 • színházak
 • nemzeti parkok

Termékkínálat

3D Plusz Dobozos

Sztenderd fedezetek, többszörözhető biztosítási szolgáltatások

3D Plusz

Egyedi igényekre egyedi fedezetek

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

A Biztosító kockázatviselése – az Ügyfél által választott fedezetek szerint – élet-, baleset-, illetve betegségbiztosítási szolgáltatásokra terjed ki.

További információkért kérjük, nézze meg a részletes szolgáltatási táblákat és a termékismertetőket!

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • korábban is meglévő betegség, gyógykezelés
 • alkohol, kábítószer fogyasztással kapcsolatos esemény
 • fegyveres szolgálat, fegyverhasználat során keletkező esemény
 • orvosilag nem indokolt plasztikai műtét
 • extrém sport, versenysport, repülő sportokból eredő esemény 
A teljes körű felsorolást a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

 • A Biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, amennyiben a szolgáltatásra jogosult vagy a Szerződő a biztosítási eseményt 8 napon belül nem jelenti be.
 • Ha a balesetet, illetve az egészségkárosodást a Biztosított vagy a Szerződő jogellenesen, szándékosan vagy súlyosan gondatlan magatartással okozta.
 • A Biztosító mentesül a haláleseti szolgáltatás teljesítése alól, ha bizonyítást nyer, hogy a Biztosított halála a Biztosítottnak a szerződésbe való belepésétől számított két éven belüli öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete miatt következett be.
 • Ha a Biztosító várakozási időt köt ki, a várakozási idő tartama alatt a Biztosító csak a balesetből eredő biztosítási eseményekre vállalja a kockázatot.
A teljes körű felsorolást a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Hol érvényes a biztosításom?

A kockázatviselés területi hatálya – a betegség biztosítások kivételével – a világ összes országa. A betegség biztosítások esetében a biztosító kockázatviselése – egyéb megállapodás hiányában – csak a Magyarországon bekövetkező biztosítási eseményekre terjed ki.

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A szerződés határozatlan tartamra jön létre, kivéve, ha azt a felek a biztosítási szerződésben határozott időre kötik. Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási időszak a biztosítási évfordulókhoz igazodó 1 éves időtartam. 

Határozott tartamú szerződés esetén a biztosítás tartama a kockázatviselés kezdete és lejárata közötti időszak, ezek a dátumok a szerződésben és a kötvényen kerülnek rögzítésre.

A szerződés kezdetével bevont biztosítottakra vonatkozóan a biztosító kockázatviselése a szerződés hatálybalépésével egyidejűleg kezdődik, az újonnan csatlakozó biztosítottra pedig az azt követő nap 00:00 órájától kezdődik, amikor a Biztosítóhoz a vonatkozó adatközlés beérkezik.
Megszűnik a kockázatviselés:
 • a Biztosított a Szerződésbe bevont csoporthoz való tartozásának megszűnésével a csoporttagság utolsó napjának leteltével,
 • annak a naptári évnek a végével, amelyben a Biztosított életkora eléri a 70. életévet, amennyiben ettől eltérő életév meghatározására nem került sor,
 • a Biztosított halálakor.
A teljes körű felsorolást a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Ezek a termékek is érdekelhetik