Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Letölthető nyomtatványok

 

Személyes adatok módosítása, ügyfélazonosítás 

Változásbejelentő

Nyilatkozat az elektronikus kommunikációról (magánszemélyek részére)

Nyilatkozat az elektronikus kommunikációról (jogi személyek részére)

Nyilatkozat a kiemelt közszereplői státuszról természetes személyeknél

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (magánszemélyek részére) 

Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata (jogi személyek részére) 

Adóügyi illetőségre vonatkozó nyilatkozatok

Befektetéskezelő rendszerben rögzített adatok változásának bejelentése

Azonosítási adatlap

 

Meghatalmazás

Felhívjuk Tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy a Biztosító által felcsatolt eseti meghatalmazás az Önök szerződéses érdekeinek védelme érdekében valamennyi abban kért adat megadásával és aláírások ellátásával, kizárólag eredetiben, vagy hiteles másolatban benyújtva válik alkalmassá a célzott joghatás kiváltására. 

Eseti meghatalmazás

Kérjük használja eseti meghatalmazás mintánkat! Ha más meghatalmazást szeretne használni, kérjük olvassa el útmutatónkat a Biztosító által befogadható meghatalmazások tartalmi és formai követelményiről!

 

Csoportos beszedési megbízás

Felhatalmazás csoportos beszedési megbízás teljesítésére, a felhatalmazás módosítása, megszüntetése

 

Zálogjog bejegyzés

Zálogkötelezetti nyilatkozat

Nyilatkozat zálogjogok közötti teljesítési sorrendre

 

Élet- és nyugdíjbiztosítási nyilatkozatok és nyomtatványok

Nyilatkozat életbiztosítási szerződés változtatható kedvezményezettjének módosításához

Nyilatkozat szerződőváltoztatáshoz

Nyilatkozat unit-linked (befektetési egységekhez kötött) egyszeri díjas biztosítás tartamának meghosszabbításáról

Nyilatkozat unit-linked (befektetési egységekhez kötött) biztosítás befektetési egységeinek átirányításáról/áthelyezéséről

Rendelkezés rendkívüli (eseti) díj fizetéséről élet- és nyugdíjbiztosításokhoz

Nyilatkozat szerződőváltoztatáshoz nyugdíjbiztosításnál

Díjemelési kérelem nyugdíjbiztosításhoz 

Nyilatkozat a biztosítási díj szerződőtől eltérő, harmadik személy általi megfizetéséről

Reaktiválási kérelem klasszikus életbiztosításokhoz

Reaktiválási kérelem befektetési egységekhez kötött biztosításokhoz


Adózási tájékoztatók

Adózási tájékoztató 2021

Adózási tájékoztató 2020 

Adózási tájékoztató 2019

 

Kár- és szolgáltatási igénybejelentők

Gépjármű kárbejelentés

Vagyonkár bejelentés

Utazásképtelenségre vonatkozó (útlemondási) szolgáltatás igénybejelentő nyomtatvány

Jogvédelmi biztosítás

Baleset- és betegségbiztosítási igénybejelentő

Igénybejelentő klasszikus életbiztosításhoz

Igénybejelentő befektetési egységekhez kötött (unit-linked) biztosításhoz

 

Tanácsadók

Fontos információk tanácsadóinkkal kapcsolatban