Perfekt Felelősségbiztosítás 

A kockázat, hogy valakinek kárt okozunk, nap mint nap elkísér minket. Különösen nagy a rizikó egy gazdasági vállalkozásnál, de még egy egyéni vállalkozónál is, hiszen nem csak önmagunkért felelünk.

Az UNIQA Biztosító a legkülönbözőbb és legváltozatosabb védelmet nyújtja az ilyen előre nem látható, váratlan eseményekre.

Érdekel a biztosítás

Miért jó?

Széleskörű védelem

A legkülönbözőbb és legváltozatosabb védelmet nyújtjuk az előre nem látható, váratlan eseményekre.

Munkahelyi kockázatok elkerülésére

Munkavégzés során bármikor történhet munkahelyi baleset, amikor Önnek, mint munkáltatónak kártérítési kötelezettsége keletkezik. Legyen ez személyi sérüléses, dologi kár, vagy sérelemdíj, a biztosító helytáll az okozott kár megtérítésében.

Biztos háttér

A biztosítás tartalmaz egy alapfedezetet és számtalan kiegészítő biztosítást, mellyel egyedi igényeire szabhatja biztosítása védelmét.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Nagyvállalatoknak 

Promo Image

Vállalkozóknak 

Promo Image

Egyéb szervezeteknek

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

 • általános felelősség körében okozott károk
 • munkáltatói felelősségbiztosítás
 • szolgáltatói felelősségbiztosítás
 • termék felelősségbiztosítás
 • környezetszennyezési felelősségbiztosítás
 • bérbe vevői tűz felelősségbiztosítás
 • bérbeadói tűz felelősségbiztosítás
 • vezető tisztségviselői felelősségbiztosítás

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • melyek a biztosított rendelkezési körében, vagy ellenőrzése alatt idegen dolgokban keletkeztek
 • melyet több biztosított esetén a biztosítottak egymásnak okoztak
 • közeli hozzátartozónak okozott kár
 • melyeket a biztosított, illetve szerződő maga szenved el

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

 • jogellenes, szándékos vagy súlyos gondatlan magatartás
 • a biztosító a kártérítési összeget a biztosítási módozat szerinti önrész levonásával határozza meg

Hol érvényes a biztosításom?

 • a biztosító a Magyarország területén okozott, Magyarországon, illetve az EU tagállamaiban, valamint az Európai Gazdasági Térség országaiban bekövetkezett és a biztosítóval szemben kizárólag Magyarországon érvényesített károkra, valamint személyiségi jogsértésen alapuló sérelemdíjra nyújt fedezetet
 • egyedi megállapodás szerint ettől eltérő (pl. Európa).

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

Határozott vagy határozatlan időtartamra szól és a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Van már biztosításom

Responsive Image Kárügyintézés
Responsive Image Korábbi feltételek

Ezek a termékek is érdekelhetik