UNIQA casco biztosítás - E-Optimum

Használja a pár lépésből álló UNIQA online casco biztosítás kalkulátorunkat és ismerje meg az Ön gépjárművére érvényes díjszabásunkat.

Díjat kalkulálok

Miért válassza az UNIQA E-Optimum casco biztosítását?

Teljes körű védelem

Elemi-, törés-, totálkár, lopás és rabláskár, üvegkár.

Választható önrészesedés

Megválaszhatja az önrészesedést, hogy az egyes káresemények során a keletkezett kárból mennyit vállal magára. Az önrész mértéke befolyásolja a biztosítás éves díját is.

Választható kiegészítő biztosítások

Baleset- és poggyászbiztosításunk ad segítséget, ha súlyosabb a kár.

Avulásmentes szolgáltatás

A gépjármű 7 éves koráig az önrészen kívül semmilyen más költség nem terheli Önt a javítás során.

Online szerződéskötés és ügyintézés

Szerződéskötés percek alatt, online díjfizetés és kárbejelentés.

Kinek ajánljuk UNIQA E-Optimum casco biztosítást?

casco_gépjárműbiztosítás_kiknek ajánljuk

Aki szeretné biztonságban tudni saját gépjűrművét.

casco_gépjárműbiztosítás_kiknek ajánljuk

Aki széles körű védelmet vár az autóját érintő kár esetén.

casco_gépjárműbiztosítás_kiknek ajánljuk

Akinek bármilyen érdeke fűződik a gépjármű megóvásához.

casco_gépjárműbiztosítás_kiknek ajánljuk
Aki online intézné gépjárművéhez kapcsolódó ügyeit.

Kiegészítő biztosítások

AutoHelp személygépjármű esetén nyújtott szolgáltatások

Gépjármű segítségnyújtás és biztosítás, külföldi jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás személygépjárművel utazók részére.

Casco Balesetbiztosítás

A gépjárműben ülőkre érvényes, biztosítási eseményből eredő halál vagy végleges egészségkárosodás, kórházi napi térítés szolgáltatásokkal

Belföldi poggyászbiztosítás

A szerződésben rögzített biztosítási összegig megtérítjük a járműben szállított vagyontárgyakat.

UNIQA E-Optimum casco biztosítás termék részletek

Milyen típusú biztosítás az UNIQA E-Optimum casco biztosítás?

Az UNIQA E-Optimum casco biztosítás egy kárbiztosítási szolgáltatás, amely a biztosítási szerződésben foglaltak szerint - meghatározott módon és esetekben - téríti meg a biztosított járműben keletkezett károkat. Amennyiben a biztosítási szerződés a jármű különböző alkatrészeire és tartozékaira is kiterjed, a biztosító az azokban keletkező károkat egyaránt fedezi. Az alapbiztosítás mellé kiegészítő szolgáltatások is igénybe vehetők.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

 • töréskár (a biztosított járműben bármilyen okból keletkezett törés vagy sérülés)
 • lopáskár (a biztosított jármű, vagy biztosítási fedezet alá tartozó beépített alkatrészeinek, tartozékainak ellopása, önkényes elvétele, elrablása)
 • elemi károk

Mik a legfontosabb helyzetek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • műszaki hiba esetén
 • leszerelt alkatrészekben, tartozékokban keletkező károk esetén
 • gyúlékony, robbanó anyagok szállításakor

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

 • gépjárműverseny
 • árvíz- vagy földrengéskár esetén a kifizethető kártérítés mértéke maximalizált

Hol érvényes a biztosításom?

A szerződés területi hatálya: Európa, valamint Törökország teljes területe. A kockázatviselés nem terjed ki a Fehérorosz Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, az Oroszországi Föderáció és Ukrajna területére. 

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a szerződésben meghatározott időpontig tart. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

UNIQA E-Optimum casco biztosítás - gyakori kérdések és válaszok

A casco biztosítás a biztosított autóban történt károkat fedezi. A biztosítási védelem egyaránt kiterjed a baleset, figyelmetlen parkolás, lopás, vihar során keletkező károkra.

Ennek értelmében az E-Optimum casco gépjármű-biztosítás a következő esetekben jelent megoldást:
 • töréskár,
 • lopáskár (a biztosítási fedezetbe beletartoznak azok az esetek is, amikor a biztosított jármű beépített alkatrészeit, tartozékait lopják el),
 • elemi károk esetében.
Külön szolgáltatási díj ellenében, az UNIQA casco biztásítása mellé AutoHelp kiegészítő szolgáltatás is igénybe vehető, amely külföldi jogvédelmi segítségnyújtást és biztosítást, UNIQA casco balesetbiztosítást és poggyászbiztosítást is tartalmaz.
A casco biztosítás szerződője bárki lehet, akinek érdeke fűződik a gépjármű megóvásához.
A következő esetek nem tekinthetők biztosítási eseménynek:
 • A járműben keletkező károkat autóverseny - vagy arra való felkészülés - okozta.
 • Működésbeli rendellenességek, amelyeket nem valamilyen baleset okozott. Ide sorolhatóak például a műszaki hibák, az anyaghiba vagy -fáradás, a hűtőrendszer elromlása, és így tovább.
 • A károk a járműről leszerelt alkatrészekben, tartozékokban keletkeztek.
 • “Különleges jármű” munkavégzése közben keletkezett kár.
 • Közlekedésre való előkészítés során bekövetkező kár.
Fontos továbbá, hogy nem minősül lopáskárnak, amikor a biztosított autót a Szerződő önszántából kölcsön vagy bérbe adja, majd azt ez idő alatt eltulajdonítják vagy más módon elidegenítik.

A kizáró események teljes listáját az Általános Szerződési Feltételek tartalmazzák.
A Biztosító mentesül a szolgáltatási kötelezettségei alól, amennyiben a biztosított járműben keletkező károkat:
 • autóverseny vagy autóversenyre való edzés;
 • az álló járműre való fel- és lerakodás;
 • baleset nélküli környezetszennyezés okozta.
További korlátozásnak tekinthető, ha a káresemény szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartás miatt következik be, akár a Szerződő, akár a vele egy háztartásban élő személy okozta. Súlyosan gondatlan káreseménynek nevezzük, amikor a probléma forrása a jármű szakszerűtlen üzemeltetésével, elhanyagolt műszaki állapotával áll kapcsolatban.
A teljes korlátozásokat érintő szabályok listáját az Általános Szerződési Feltételekben találja.
A kockázatviselés területi hatálya alá Európa és Törökország tartozik. Ezzel szemben nem terjed ki a Fehérorosz Köztársaságra, a Moldovai Köztársaságra, az Oroszorsági Föderációra, valamint Ukrajnára sem.
Szerződőként a következő kötelezettségei vannak az UNIQA Biztosító felé:
 • szerződéskötéskor: tájékoztatási kötelezettség
 • szerződéskötés után: közlési és változás-bejelentési, kármegelőzési, kárenyhítési, kárbejelentési, állapotmegőrzési és díjfizetési kötelezettség
 • káresemény után: (kárrendezéshez szükséges dokumentumok) bemutatási, együttműködési, kárenyhítési, valamint kármegelőzési kötelezettség
A biztosítási szerződés létrejöttével a Szerződőnek előre kell fizetnie a biztosítási díj összegét, a szerződésbe foglalt kockázatviselés időtartamára. A fizetési mód és gyakoriság választható, amelyről a Biztosító és a Szerződő közösen dönt. Ennélfogva a díjfizetés évente 2,4 vagy 12 részletben, illetve átutalással, csoportos beszedéssel, bankkártyás vagy csekkes teljesítéssel is történhet. 
A kockázatviselés minden esetben a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és ér véget. A biztosítási időszak vége határozott és határozatlan időtartamra is szólhat, miszerint az előbbi esetben pontos dátum szerepel a szerződésben, utóbbiban pedig a szerződés megszűnéséig tart a casco biztosítás. 
Casco biztosítás esetében kockázat-elbírálásra kerül sor. Amennyiben ennek során mindent rendben talál a Biztosító, a casco biztosítás az ajánlaton megadott kockázatviselési kezdettel jön létre, amelynek kötvénye azonnal megküldésre kerül a Szerződő részére.
A lopáskockázat vállalásához elegendő egy indításgátló. Ez lehet a gyári, vagy olyan utólag beépített, amely "AE" besorolású, MABISZ minősítéssel rendelkezik. A nagy értékű járművek esetében csak MABISZ "BEA" besorolású, távfelügyeleti helymeghatározó rendszer védelme alatt álló autókat biztosítunk.
Telefonon vagy online is megteheti. E-Optimum casco biztosítás esetén tartsa magánál a kárbejentési telefonszámot (+36 80 299 999), hiszen baj esetén így a lehető leggyorsabban juthat el a megfelelő szervizbe! A biztosítási szerződése szerinti casco önrésze pedig csak abban az esetben érvényes, amennyiben kárbejelentését az online kárbejelentési rendszeren vagy a kárbejelentési telefonszámunkon teszi meg. Plus casco biztosítás esetén kárbejelentését a fentiek mellett megteheti megbízott, javítói partnereinken keresztül is.
E-Optimum casco biztosítás esetében a kárbejelentést mindenképpen elektronikus úton vagy telefonon kell megtenni, annak érdekében, hogy csak a szerződésben meghatározott önrész kerüljön levonásra. Ennek oka a szerződésben vállalt kötelezettség, miszerint a javítást az UNIQA Biztosítóval szerződött javító partnernél végezteti el.

A káreseményt 2 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosító felé személyesen, telefonon, e-mailben vagy az UNIQA honlapján keresztül:
  A leggyorsabban a kárbejelentési telefonszámon keresztül juthat el a megfelelő szervizbe. A biztosítási szerződése szerinti a casco önrésze csak abban az esetben érvényes, amennyiben kárbejelentését az online kárbejelentési rendszeren vagy a kárbejelentési telefonszámunkon teszi meg. Plus casco biztosítás esetén kárbejelentését a fentiek mellett megteheti megbízott, javítói partnereinken keresztül is.
Társaságunk a casco bónusz érvényesítéséhez a kármentes éveket veszi figyelembe. A korábbi biztosító(k)tól be kell szerezni a kártörténeti igazolásokat és eljuttatni társaságunk részére. UNIQA-előzmény esetében elegendő megadni az előzmény casco szerződés kötvényszámát.
Ebben az esetben a hitelintézettől/finanszírozótól kapott törlési/hitel lezáró dokumentumot juttassa el részünkre, hogy törölni tudjuk a bankot, mint biztosítottat a szerződéséről. A szerződés ettől függetlenül érvényben marad. Amennyiben nem kívánja továbbra is fenntartani, a szerződés évfordulójakor fel tudja mondani. 
Az UNIQA casco gépjármű-biztosítás kiemelkedő pozitívumokkal jár:
 • Teljes körű védelmet biztosít mind az új, mind a használt gépjárművének.
 • A biztosított jármű 7 éves koráig avulásmentes szolgáltatást nyújt, amelynek köszönhetően az önrészen felül semmilyen extra költség nem terheli a javítás során.
 • A szerződésbe foglalt önrész mértéke egyedileg meghatározható.
 • A biztosítás időtartama alatt a kármentes éveit bónuszkedvezményekkel honoráljuk.
 • Online ügyintézésre is lehetőséget ad a díjfizetés és a kárbejelentés kapcsán.
A 200 éves múltra visszatekintő nemzetközi UNIQA-csoport tagjaként, az első számú célunk az ügyféligények maximális kielégítése. Ennek érdekében évente közel százezer visszajelzést dolgozunk fel a gyorsan és könnyen elérhető ügyfélszolgálatunkon keresztül. 

Letölthető dokumentumok

Van már biztosításom

Responsive Image Ügyintézés
Responsive Image Díjfizetés
Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Kárrendezés infók
Responsive Image Korábbi feltételek

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik