Miért jó?

Teljes körű védelem

Elemi-, törés-, totálkár, lopás és rabláskár, üvegkár.

Választható önrészesedés

Megválaszhatja az önrészesedést, hogy az egyes káresemények során a keletkezett kárból mennyit vállal magára. Az önrész mértéke befolyásolja a biztosítás éves díját is.

Választható kiegészítő biztosítások

Baleset- és poggyászbiztosításunk ad segítséget, ha súlyosabb a kár.

Avulásmentes szolgáltatás

A gépjármű 7 éves koráig az önrészen kívül semmilyen más költség nem terheli Önt a javítás során.

Online kötés és ügyintézés

Szerződéskötés percek alatt, online díjfizetés és kárbejelentés.

Kinek ajánljuk?

casco_gépjárműbiztosítás_kiknek ajánljuk

Akik szeretnék biztonságban tudni vagyontárgyukat és akik számára fontos, hogy teljes körű védelmet nyújtunk kár esetén.

Kiegészítő biztosítások

AutoHelp személygépjármű esetén nyújtott szolgáltatások

Gépjármű segítségnyújtás és biztosítás, külföldi jogvédelmi segítségnyújtás és biztosítás személygépjárművel utazók részére.

Balesetbiztosítás

A gépjárműben ülőkre érvényes, biztosítási eseményből eredő halál vagy végleges egészségkárosodás, kórházi napi térítés szolgáltatásokkal

Belföldi poggyászbiztosítás

A szerződésben rögzített biztosítási összegig megtérítjük a járműben szállított vagyontárgyakat.

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

  • töréskár (a biztosított járműben bármilyen okból keletkezett törés vagy sérülés)
  • lopáskár (a biztosított jármű, vagy biztosítási fedezet alá tartozó beépített alkatrészeinek, tartozékainak ellopása, önkényes elvétele, elrablása)
  • elemi károk

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

  • műszaki hiba esetén
  • leszerelt alkatrészekben, tartozékokban keletkező károk esetén
  • gyúlékony, robbanó anyagok szállításakor

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

  • gépjárműversenynél
  • árvíz- vagy földrengéskár esetén a kifizethető kártérítés mértéke maximalizált

Hol érvényes a biztosításom?

A szerződés területi hatálya: Európa, valamint Törökország teljes területe. A kockázatviselés nem terjed ki a Fehérorosz Köztársaság, a Moldovai Köztársaság, az Oroszországi Föderáció és Ukrajna területére. 

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a szerződésben meghatározott időpontig tart. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kérdése van?

Casco biztosítás szerződője bárki lehet, akinek érdeke fűződik a gépjármű megóvásához.
Telefonon vagy online is megteheti. E-Optimum casco biztosítás esetén tartsa magánál a kárbejentési telefonszámot (+36 80 299 999), hiszen baj esetén így a lehető leggyorsabban juthat el a megfelelő szervizbe! A biztosítási szerződése szerinti casco önrésze pedig csak abban az esetben érvényes, amennyiben kárbejelentését az online kárbejelentési rendszeren vagy a kárbejelentési telefonszámunkon teszi meg. Plus casco biztosítás esetén kárbejelentését a fentiek mellett megteheti megbízott, javítói partnereinken keresztül is.
Casco biztosítás esetében kockázat-elbírálásra kerül sor. Amennyiben ennek során mindent rendben talál a biztosító, a casco biztosítás az ajánlaton megadott kockázatviselési kezdettel létrejön és a kötvényt megküldésre kerül a szerződő részére.
A lopáskockázat vállalásához megelégszünk egy indításgátlóval. Ez lehet a gyári, vagy olyan utólag beépített, amely "AE" besorolású, MABISZ minősítéssel rendelkezik. A nagy értékű járművek esetében csak MABISZ "BEA" besorolású, távfelügyeleti helymeghatározó rendszer védelme alatt álló autókat biztosítunk.
Társaságunk a casco bónusz érvényesítéséhez a kármentes éveket veszi figyelembe. Az előzmény biztosító(k)tól be kell szerezni a kártörténeti igazolásokat és eljuttatni társaságunk részére (UNIQA előzmény esetében elegendő megadni az előzmény casco szerződés kötvényszámát).
Ebben az esetben a hitelintézettől / finanszírozótól kapott törlési/hitel lezáró dokumentumot juttassa el részünkre, hogy törölni tudjuk a bankot, mint biztosítottat a szerződéséről. A szerződés ettől függetlenül érvényben marad, azt – amennyiben nem kívánja továbbra is fenntartani – évfordulóval lehet felmondani.
A káreseményt 2 munkanapon belül be kell jelenteni a biztosító felé személyesen, telefonon, e-mailben, vagy a honlapunkon keresztül:
  E-Optimum casco esetében a kárbejelentést mindenképpen elektronikus úton vagy telefonon kell megtenni, annak érdekében, hogy csak a szerződésben meghatározott önrész kerüljön levonásra, mert szerződésben vállalt kötelezettség, hogy a javítást az Uniqa Biztosítóval szerződött javító partnernél végeztetik el.

Van már biztosításom

Responsive Image Ügyintézés
Responsive Image Díjfizetés
Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Kárrendezés infók
Responsive Image Korábbi feltételek

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik