Miért jó?

13 féle fedezet

Már az Alap csomagunk számos fedezetet tartalmaz: tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, hónyomás, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen üreg beomlása, légijármű lezuhanása, ismeretlen jármű ütközése, üvegtörés.

Teljes épületre kiterjed

Az épület magántulajdonban lévő, közös vagy bérbe adott területeire egyaránt kiterjedő védelem.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Társasházaknak

Promo Image

Lakásszövetkezeteknek

Kiegészítő biztosítások

Vezetékes vízkár

Vezetékes és bővített vezetékes vízkár szolgáltatások egy fedezetben.

Beázás

Valamennyi tetőtípus és falszerkezet (nem csak panel) beázás kárára
fedezetet nyújtunk.

Rongálás

Kiterjed minden közös tulajdonban és használatban lévő épületrész, épület-
tartozék, berendezés rongálásból eredő károsodására. 

Lift géptörés

Közös használatú lift teljes vagy részleges meghibásodása. 

Állatok okozta károk

Közös tulajdonban és használatban lévő épületrészek, épület -
tartozékok, berendezésekben állatok által okozott károk térítése.

Vészhelyzeti asszisztencia

Vészelhárítás 24 órában, 6 különböző iparos szakmában.

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

Tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, hónyomás, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen üreg beomlása, légijármű lezuhanása, ismeretlen jármű ütközése, üvegtörés.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

A kizárt kockázatok részletes felsorolását az általános szerződési feltételek dokumentum tartalmazza. A főbb kizárások: 
  • ionizálónak minősülő sugárzás, nukleáris energia folytán bekövetkezett események
  • háborús események, zavargások.

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

A mentesülések teljes felsorolását az általános szerződési feltételek dokumentum tartalmazza. A főbb mentesülések ezek közül: 
  • súlyos gondatlanság, jogellenesség 
  • kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség elmulasztása
  • a tájékoztatási, kárbejelentési kötelezettség megszegése 
A biztosítási szerződésből eredő igények az esedékességtől számított két éven belül elévülnek.

Hol érvényes a biztosításom?

  • A megjelölt cím szerinti ingatlanon 
  • Magyarországon belül

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A kockázatviselés a szerződés hatálybalépésével kezdődik meg – ez az aláírást követő nap, illetve miután beérkezett a fizetendő díj - és általában a szerződés határozatlan tartamra szól.

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kérdése van?

Próbáljon meg mindent megtenni a nagyobb károk elhárítása érdekében! Ha szükséges, értesítse a hatóságokat (tűzoltóság, rendőrség)! A kárt lehetőleg azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül jelentse be társaságunknál!

Kárbejelentés: Dokumentáljon, készítsen fényképeket! A legszükségesebb munkálatok után a teljes helyreállítást csak a biztosítói kárfelmérés után kezdje meg!
Igen, ezen a linken pár adat megadásával követheti az aktuális státuszt: https://www.uniqa.hu/karstatusz

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

Szijjártó Gerda
Üzletfejlesztési csoportvezető
UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
Telefon: +36 70 3713945
E-mail: gerda.szijjarto@uniqa.hu

Van már biztosításom

Responsive Image Ügyintézés
Responsive Image Díjfizetés
Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Korábbi feltételek

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik