Miért válassza az UNIQA Komfort & nyugalom társasház-biztosítását?

13 féle fedezet

Már az Alap csomagunk számos fedezetet tartalmaz: tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, hónyomás, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen üreg beomlása, légijármű lezuhanása, ismeretlen jármű ütközése, üvegtörés.

Teljes épületre kiterjed

Az épület magántulajdonban lévő, közös vagy bérbe adott területeire egyaránt kiterjedő védelem.

Kinek ajánljuk az UNIQA Komfort & nyugalom társasház-biztosítását?

Promo Image

Társasházaknak

Promo Image

Lakásszövetkezeteknek

Kiegészítő biztosítások

Vezetékes vízkár

Vezetékes vízkár szolgáltatások egy fedezetben: az épületen belül lévő vizet, szennyvizet, csapadékvizet be- és elvezető rendszerekből, illetve az ezekhez csatlakoztatott központi fűtésből, a melegvíz-szolgáltatásból vagy a vízvezeték-rendszerből fakadó károk megtérítése.

Beázás

Valamennyi tetőtípus és falszerkezet (nem csak panel), illetve a hiányosan szigetelt nyílászárók csapadékvíz által okozott beázás kárára fedezetet nyújtunk.

Rongálás

Kiterjed minden közös tulajdonban és használatban lévő épületrész, épülettartozék, berendezés rongálásból eredő károsodására. A biztosítás fedezi a bejárati kapun, a kaputelefonon, a közös tulajdonú helyiségek falán és a lakások bejárati ajtaján ejtett károkat (pl. firkálás), illetve a lift működésképtelenné válását is.

Lift géptörés

Közös tulajdonban és használatban lévő épületrészekben, épülettartozékokban, berendezésekben történt állatok által okozott károk térítése.

Állatok okozta károk

Közös tulajdonban és használatban lévő épületrészekben, épülettartozékokban, berendezésekben történt állatok által okozott károk térítése.

Vészhelyzeti asszisztencia

A társasház gépészeti és műszaki berendezéseinek meghibásodásakor a nap 24 órájában, 6 különböző iparos szakmában igényelhető a biztosító Segítségnyújtási Szolgáltató partnerétől a vészhelyzeti asszisztencia szolgáltatás: azonnali víz-, villany-, gázszerelés, duguláselhárítás, üvegezés és zárszerelés kérhető.

A Komfort & nyugalom társasház-biztosítás részletei 

Milyen típusú biztosítás a Komfort & nyugalom társasház-biztosítás? 

A Komfort & nyugalom társasház-biztosítás a Polgári Törvénykönyv 2013. évi V. törvénye szerint a kárbiztosítások közé tartozik. A biztosítás a kiválasztott csomag feltételei alapján megtéríti a társasház közös tulajdonban és használatban lévő épületrészeiben, illetve a magántulajdonban lévő vagy a bérbe adott területein keletkező károkat. A társasház-biztosítás nem számít kötelező biztosításnak, azonban a váratlan biztosítási események bekövetkezésekor teljes körű védelmet képes nyújtani a társasház számára.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

Tűz, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, hónyomás, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, ismeretlen üreg beomlása, légijármű lezuhanása, ismeretlen jármű ütközése, üvegtörés.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

A kizárt kockázatok részletes felsorolását az általános szerződési feltételek dokumentum tartalmazza. A főbb kizárások: 
 • ionizálónak minősülő sugárzás, nukleáris energia folytán bekövetkezett események
 • háborús események, zavargások.

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

A mentesülések teljes felsorolását az általános szerződési feltételek dokumentum tartalmazza. A főbb mentesülések ezek közül: 
 • súlyos gondatlanság, jogellenesség 
 • kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettség elmulasztása
 • a tájékoztatási, kárbejelentési kötelezettség megszegése 
A biztosítási szerződésből eredő igények az esedékességtől számított két éven belül elévülnek.

Hol érvényes a biztosításom?

 • A megjelölt cím szerinti ingatlanon 
 • Magyarországon belül

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A kockázatviselés a szerződés hatálybalépésével kezdődik meg – ez az aláírást követő nap, illetve miután beérkezett a fizetendő díj - és általában a szerződés határozatlan tartamra szól.

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

A Komfort & nyugalom társasház-biztosítás gyakran ismételt kérdései

A Komfort & nyugalom társasház-biztosítást társasházaknak, lakóközösségeknek és lakásszövetkezeteknek ajánljuk, ugyanis a biztosítás teljes körű fedezetet nyújt a közös tulajdonban és használatban lévő területeknek, ingóságoknak, illetve az adott épület magántulajdonban lévő vagy bérbe adott területei számára is.
A társasház-biztosítást a lakásszövetkezetek, lakóközösségek és a társasházak képviselői üzletfejlesztési csoportunk megkeresésével köthetik meg. Telefonos ügyfélszolgálatunkon ügyintéző munkatársaink munkaidőben bármilyen kérdés esetén állnak rendelkezésére!
A biztosítás megkötésekor az ingatlan újraépítési értéke alapján határozzák meg a biztosítási összeg mértékét. Egy esetleges biztosítási esemény bekövetkezésekor a biztosítási összeg alapján állapítják meg a kártérítési összeget. A biztosítási összeg a biztosítási fedezet maximális összege, tehát a biztosítási összeg határozza meg a kártérítés felső határát is.
A Komfort & nyugalom társasház-biztosítás az alábbi esetekben nyújthat fedezetet: tűzkár, villámcsapás, robbanás, vihar, jégverés, hónyomás, szikla- vagy kőomlás, földcsuszamlás, üvegtörés, ismeretlen építmény vagy üreg beomlása, ismeretlen jármű ütközése, légijármű és rakományának lezuhanása. 

Ezen káresemények fedezésén túl különböző kiegészítő biztosításokkal tovább bővíthető az alapcsomag. Ezek a kiegészítő biztosítások az alábbiakra terjednek ki:
 • vezetékes vízkár, beázás,
 • természeti károk okozta károk (felhőszakadás, árvíz, földrengés),
 • különleges üvegek biztosítása,
 • közös ingóság biztosítása,
 • teremgarázsban tárolt gépjárművek tűzbiztosítása,
 • lakóépület és épülettartozékok rongálás miatt károsodása,
 • állatok okozta károk,
 • lift géptörés,
 • vészhelyzeti asszisztencia,
 • épület felelősségbiztosítás,
 • lakóközösség tagjai részéről egymásnak okozott felelősségi károk,
 • közös képviselő felelősségbiztosítása.
A káresemény bekövetkezésekor a kárbejelentés történhet online módon, telefonon keresztül, személyesen ügyfélszolgálatunkon, illetve e-mailen vagy postai úton is. A leggyorsabb és legegyszerűbb mód az online kárbejelentés, amely csak pár percet vesz igénybe. 
A kárrendezés során a biztosító különféle hivatalos dokumentumokat kérhet be a biztosított féltől  a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához. A szükséges dokumentumok és adatok részletes listáját a Biztosítási Feltételek között találja. További információkat a kárrendezési tájékoztatóban talál.
A káresemény típusától és mértékétől függ a kárrendezés konkrét menete. Minden esetben a kárbejelentést követően ügyintézőink részletes tájékoztatást nyújtanak a kárrendezés pontos menetéről, a benyújtandó dokumentumokról és teendőkről. 

Kismértékű kár esetén elegendő egy telefonbeszélgetés során átbeszélni az ügyintézőnkkel a káresemény részleteit és a kárrendezés további feladatait. Nagymértékű kár esetén helyszíni szemlét tartunk, amely során alaposan felmérjük a keletkezett kár mértékét.
A biztosítási esemény bekövetkezésekor a kártérítési összeget a kárrendezéshez szükséges dokumentumok hiánytalan beérkezésétől számítva 15 napon belül kapja meg. 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Van már biztosításom

Responsive Image Ügyintézés
Responsive Image Díjfizetés
Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Korábbi feltételek

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik