Affinity csoportos biztosítások

Affinity biztosításainkkal olyan testreszabott biztosítási formát kínálunk, amely kiemeli és egyedivé teszi vállalkozása termékét, szolgáltatását, valamint növeli a vásárlói hűséget és az ügyfélélményt.

Érdekel

Miért jó?

Versenyelőnyre tehet szert

Egy egyedi biztosítási megoldással felülemelkedhet versenytársain és növelheti termékeinek, vagy szolgáltatásainak értékét.

Hatékonyabb ügyfélszerzés

Az affinity megoldások erősíthetik kapcsolatát meglévő ügyfeleivel, javíthatják az ügyfélszerzés hatékonyságát, ezáltal pedig hosszú távon cége bevételeit is növelhetik.

Kedvező költségek

Az affinity biztosítás egy ügyfélre vetített költsége igen kedvező, így versenyképes alternatívát jelenthet a reklámköltésekkel szemben.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Gépjármű gyártó vagy forgalmazó cégek részére:
járműben utazók biztosítása  

Promo Image

Tagságot igénylő szolgáltatást nyújtó vállalkozások esetén: törzsvásárlói programhoz kapcsolt biztosítás

Promo Image

Sportfelszerelést gyártó vagy forgalmazó vállalkozások: megvásárolt felszerelést használók biztosítása

Promo Image

Klubok, egyesületek, szakmai szövetségek, kamarák tagjainak:
tagsághoz kapcsolódó biztosítás

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

Affinity balesetbiztosítás

 • Baleseti halál és rokkantság
 • Közlekedési baleseti halál és rokkantság
 • Baleseti kórházi napi térítés
 • Baleseti csonttörés
 • Baleseti műtéti térítés
 • Baleseti égési térítés
 • Baleseti költségtérítés
 • Poggyász és ruházat baleseti sérülése
Affinity utasbiztosítás
 
 • Sürgősségi egészségügyi segítségnyújtás 
 • Segítségnyújtás és költségtérítés váratlan helyzetekben 
 • Balesetbiztosítás külföldön
 • Poggyászbiztosítás és útiokmány biztosítás
 • Jogi segítségnyújtás és felelősségbiztosítás

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • háborús események, zavargások, fegyverhasználat
 • alkohol, drog vagy kábítószer használat
 • a biztosításkötés előtt is fennálló betegség eredményeként bekövetkezett esemény
 • különösen kockázatos hobbi, sporttevékenység, extrém sporttal kapcsolatban bekövetkező biztosítási események
 • utasbiztosítás esetén: a 25. hetet betöltött terhességgel kapcsolatban bekövetkező biztosítási események

A teljes körű felsorolást a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

 • szándékos vagy súlyos gondatlan magatartás
 • bűncselekmény 
 • alkoholos befolyásoltság
A teljes körű felsorolást a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Hol érvényes a biztosításom?

Affinity balesetbiztosítás választása esetén: a kockázatviselés területi hatálya a világ összes országára kiterjed.

Affinity utasbiztosítás választása esetén: A biztosítás területi hatálya Magyarország területén kívül az egész világra kiterjed. A biztosítás területi hatálya nem terjed ki az Antarktisz területére, illetve olyan országok vagy térségek területére, amelyek a kockázatviselés első napján vagy a Biztosított által az adott országba/területre történő beutazás napján a Magyarország külügyekért felelős minisztériuma által közzétett, nem javasolt utazási célországok és térségek között szerepelnek.

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A Biztosító kockázatviselése az Affinity keretszerződésen megjelölt naptól kezdődik. A szerződés határozatlan tartamra jön létre, kivéve, ha a Szerződő és a Biztosító ettől eltérően állapodnak meg. 

A Biztosító kockázatviselése az Affinity programhoz csatlakozó Biztosítottak tekintetében a csatlakozás bejelentését követő naptól kezdődik és a keretszerződésben rögzített határozott vagy határozatlan ideig tart. Valamely biztosítottra vonatkozóan megszűnik a kockázatviselés:
 • a Szerződés megszűnése napjának végével,
 • ha a Biztosítottnak a Szerződéses csoportokhoz való tartozása megszűnik (a csoporttagság megszűnésének napjával),
 • az adott Biztosítottra vonatkozó, a Biztosítóhoz történő adatközlést követő nap 0. órától számított, Szerződésben meghatározott időtartam lejártával,
 • Affinity balesetbiztosítás esetében, ha a biztosítási eseményből eredően a Biztosító legalább 50%-os baleseti maradandó egészségkárosodás vagy baleseti haláleset miatt szolgáltatást teljesített, a teljesítés napjának leteltével,
 • a Biztosított halálakor.
A teljes körű felsorolást a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kérdése van?

Utasbiztosítás esetében:
Kérjük, tárcsázza segélyszámunkat: +36 1 465 3713. A kárt lehetőleg azonnal, de legkésőbb 24 órán belül jelentse be! Sürgősségi ellátást igénylő esetekben kérjük, hogy az adott ország segélyhívó számát tárcsázza elsőként. 

Balesetbiztosítás esetében: 
Kérjük, hogy a biztosítási eseményt a bekövetkezéstől számított 8 napon belül írásban jelentse be! Kérjük, hogy a bejelentéshez mellékelje az eseményhez kapcsolódó valamennyi rendelkezésre álló dokumentumot a biztosítási feltételben található függelékben felsoroltak alapján.
Célunk, hogy segítsük Önt a kárrendezés minden lépésében. Elsőként azonosítjuk, és ellenőrizzük az Ön adatait. Ezt követően a káresemény adatainak megadása szükséges: milyen káresemény történt, hol, mikor, milyen körülmények közt. Ezt követően tájékoztatást adunk, hogy biztosítási szerződése kiterjed-e a bejelentett kárra, illetve kárával kapcsolatban fennáll-e bármilyen korlátozás, kizárás. 
A Biztosító a káresemény bekövetkezése esetén azon okiratok bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak a káresemény bizonyítására. A Biztosító a szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teszi függővé, amely a Biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges.

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Ezek a termékek is érdekelhetik