Miért jó?

Biztonságtechnikai tanácsadás 

Az optimális védelem kialakításához

Tájékoztató díjkalkuláció

Egy kiállítás költségvetéséhez vagy biztosítási díj gyűjtemények esetében

Sokéves tapasztalat

Munkatársaink állnak rendelkezésére bármely különleges kérésük, problémájuk esetén.

Értékbecslés gyűjtemények esetén

Ezzel a listával az ügyfél kézhez kapja gyűjteménye katalógusát, emellett ez a dokumentáció megnöveli az eltulajdonított tárgyak megtalálásának esélyeit is.

Személyre szabott szerződés 

Egyedi igények alapján

Fedezet minden kárra

Tűz, víz, természeti katasztrófa; továbbá betöréses lopás és rablás esetén éppúgy megtéríti a keletkezett kárt, mint törés és sérülés, vagy vandalizmus esetén.

Megegyezés szerinti érték

A biztosítási érték a hazai és a nemzetközi műtárgypiaci tendenciák figyelembevételével kialakított reális újrapótlási érték, melyet mind az ügyfél, mind a biztosító elfogad. Ez a mindenkori kárrendezés alapja.
Kereskedelmi galériák és aukciósházak esetében a kártérítés alapja a szerződő által a mindenkori számviteli törvénynek megfelelően vezetett nyilvántartás.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Múzeumok, intézmények számára

Promo Image

Kereskedelmi galériák, aukciósházak részére

Promo Image

Gyűjtemények számára

Promo Image

Minden műtárggyal rendelkező tulajdonos és kölcsönvevő számára

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

A műtárgyak biztosítása kiterjed a szerződésben megjelölt kockázatviselési helyen minden olyan veszély következtében
fellépő rongálás, megsemmisülés és elvesztés ellen, amelynek a biztosított műtárgy ki van téve, és a kizárások és mentesülések között nem szerepel.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

  • fagykár, hő, hőmérsékleti- és légnyomás ingadozások, levegő nedvességtartalma, füst, korom, por, fény és sugárzás hatása miatt keletkezett károk
  • a biztosított műtárgy természetes vagy hiányos jellege
  • a biztosított műtárgy rendeltetésszerű használata következtében fellépő kopás, elhasználódás vagy rongálás
  • megmunkálás, tisztítás, javítás és restaurálás miatt keletkezett károk
  • sikkasztás, hűtlen kezelés, jogtalan elsajátítás, csalás vagy zsarolás miatt keletkezett károk
  • a szállítóeszköz, szállítási útvonal, valamint a tárgy jellege és mérete tekintetében nem az igénybevételnek megfelelő csomagolás miatt keletkezett károk
  • háborús esemény, terrorizmus miatt keletkezett károk

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

  • szándékos vagy súlyosan gondatlanság
  • kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése

Hol érvényes a biztosításom?

Magyarország területe, vagy megállapodás kérdése 

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, és határozatlan tartamra szól, de a felek ettől eltérhetnek. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Van már biztosításom

Responsive Image Kárügyintézés
Responsive Image Korábbi feltételek

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik