Med 4 Group csoportos egészségbiztosítás

Csoportos szolgáltatásfinanszírozó egészségbiztosításunkkal segítséget nyújthat munkavállalóinak egészségük megőrzéséhez és a mielőbbi gyógyuláshoz. 

Érdekel a biztosítás

Miért érdemes a Med 4 Group csoportos egészségbiztosítást választani?

Minőségi ellátás

Biztosíthatja munkatársai egészségét. Betegségek korai felismerése, szakszerű ellátás, sorban állás nélkül

Munkáltatói gondoskodás

Elköteleződés, munkaerő-megtartás

Alacsonyabb jövedelemkiesés

Rövidebb időtartamú kiesés a munkából

Szűrővizsgálatok

Az időben felfedezett betegségek könnyebben gyógyíthatóak.

Orvosi asszisztencia 

A Teladoc Hungary Kft. egészségügyi ellátásszervezővel együttműködve állunk munkavállalói rendelkezésére a szakorvosi ellátástól kezdve egészen az online életmód tanácsadásig. 

Kinek ajánljuk a Med 4 Group csoportos egészségbiztosítást? 

Promo Image

Olyan munkáltatóknak, gazdasági társaságoknak, egyéb szervezeteknek, közösségeknek, melyek minimum 5 főből álló csoport számára szeretnének védelmet nyújtani betegség esetén.

Szolgáltatási csomagok

Bázis 2023

 • Egészségügyi ellátások megszervezése
 • Szakorvosi ellátás:
  250.000 Ft/év
 • Fejlett diagnosztikai vizsgálatok:
  250.000 Ft/év
 • Egynapos sebészeti beavatkozás:
  300.000 Ft/év
 • Orvosi asszisztencia szolgáltatás  (24 órás hívás + online)

Standard 2023

 • Egészségügyi ellátások megszervezése
 • Szakorvosi ellátás:
  250.000 Ft/év
 • Fejlett diagnosztikai vizsgálatok:
  250.000 Ft/év
 • Egynapos sebészeti beavatkozás:
  350.000 Ft/év
 • Orvosi asszisztencia szolgáltatás (24 órás hívás + online)
 • Szűrővizsgálat (évi egy): alap

Optimum 2023

 • Egészségügyi ellátások megszervezése
 • Szakorvosi ellátás: korlátlan
 • Fejlett diagnosztikai vizsgálatok: korlátlan
 • Egynapos sebészeti beavatkozás:
  600.000 Ft/év
 • Orvosi asszisztencia szolgáltatás (24 órás hívás + online)
 • Betegszállítás:
  150.000 Ft/év
 • Szűrővizsgálat (évi egy): emelt

Prémium 2023

 • Egészségügyi ellátások megszervezése
 • Szakorvosi ellátás: korlátlan
 • Fejlett diagnosztikai vizsgálatok: korlátlan
 • Egynapos sebészeti beavatkozás: korlátlan
 • Orvosi asszisztencia szolgáltatás (24 órás hívás + online)
 • Betegszállítás:
  150.000 Ft/év
 • Szűrővizsgálat (évi egy): emelt
 • Fogászati szűrés: Budapesten, évente 1 alkalommal

Egyedi igények esetén egyedi szolgáltatási csomagokat ajánlunk.

A Med 4 Group csoportos egészségbiztosítási termék részletei 

Milyen típusú biztosítás a Med 4 Group csoportos egészségbiztosítás?

Szolgáltatásfinanszírozó egészégbiztosítás. A biztosító az ellátásszervező partnerén keresztül (Teladoc) megszervezi a Biztosított részére a kért egészségügyi szolgáltatást, természetesen azt, amelyet a biztosítási feltételek és a választott csomagban lévő fedezetek engedélyeznek.

A Med 4 Group lehetővé teszi a csoportos egészségbiztosítást a munkavállalói számára. A biztosítás igénylésével támogathatja a kollégái egészségének fenntartását, illetve megbetegedés esetén segítséget nyújthat a gyógyulásukban. A biztosítás a szerződésben meghatározott szolgáltatások teljesítésére vállal kötelezettséget a kockázatviselés időtartama alatt. 

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

 • Ellátás szervezés
 • Járóbeteg szakellátás
 • Diagnosztika
 • Műtéti ellátások
 • Szűrés
 • Egyéb, kiegészítő szolgáltatások

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • plasztikai műtétek, esztétikai kezelések
 • versenyszerű, extrém sportolásból eredő események
 • alkohol, drog vagy kábítószer, illetve szenvedélybetegség miatti egészségügyi ellátás, szolgáltatás és elvonókúra;
 • bizonyos fertőző betegségek
A teljes körű szabályozást a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

 • a közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetén
 • bejelentés késedelme esetén
 • szándékos, súlyosan gondatlan magatartás esetében

A teljes körű szabályozást a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Hol érvényes a biztosításom?

Magyarország területén

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A biztosító kockázatviselése az egyes biztosítottakra vonatkozóan a szerződés hatálybalépésével és a kitöltött, aláírt biztosítotti nyilatkozatok biztosítóhoz történő beérkezésével egyidejűleg kezdődik. 

Új biztosítottra a biztosító kockázatviselése az azt követő hónap 1-én kezdődik, amikor a biztosítóhoz beérkezik az új biztosított bejelentése és kitöltött, aláírt biztosítotti nyilatkozata. 

A szerződés határozatlan tartamra jön létre, kivéve, ha a Szerződő és a Biztosító ettől eltérően állapodnak meg. Megszűnik a kockázatviselés:
 • a Szerződés megszűnése napján,
 • ha a Biztosítottnak a Szerződéses csoportokhoz való tartozása megszűnik (többek között kilépés, átszervezés, felfüggesztés, nyugdíjba vonulás miatt) a csoporttagság hónapjának végével, 
 • annak a naptári évnek a végével, amelyben a Biztosított életkora eléri a 70. életévet,
 • a Biztosított halálakor.
A teljes körű szabályozást a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

A Med 4 Group csoportos egészségbiztosítás gyakran ismételt kérdései és válaszai 

A biztosítási szolgáltatás megkötéséhez kérjük, keresse meg Üzletfejlesztési csoportunkat!
A csoportos egészségbiztosítás munkáltatói és munkavállalói szempontból is hozzájárul a szervezet megfelelő működéséhez.

Segítségével a munkavállalók idő előtt felismerhetik a betegségüket, majd szakszerű, magas színvonalú ellátásban részesülhetnek több hónapos várakozás és sorban állás nélkül. Ennek köszönhetően a folyamat kisebb jövedelemkiesést eredményezhet.

Munkáltatóként egyaránt biztos garanciát jelent a Med 4 Group egészségbiztosítás. Tekintve, hogy a dolgozók érzik a vállalat gondoskodását, a cég iránti lojalitásukat is megerősíti. A gyors ellátás továbbá segíti őket abban, hogy rövidebb időre essenek ki a munkából, ami mindkét fél számára előnyt jelent.
A Med 4 Group csoportos egészségbiztosítás a szerződés kockázatvállalási körébe tartozó biztosítási csomagokban meghatározott fedezetekre terjed ki.
A biztosítási szolgáltatás megkötéséhez kérjük, keresse meg Üzletfejlesztési csoportunkat!
Attól függően, hogy mely szükségletek kiszolgálására keres csoportos egészségbiztosítási ajánlatot, az UNIQA-nál 4 csomag közül választhat:
 • Bázis 2023
 • Standard 2023
 • Optimum 2023
 • Prémium 2023
A csomagok szolgáltatásainak pontos részleteiről ide kattintva tájékozódhat. Amennyiben ettől eltérő fedezetekre és limitekre szeretne ajánlatot kérni, lehetősége van, keressen minket a pontos igény megadásával.
A biztosítási fedezet nem terjed ki azokra az eseményekre, amelyek közvetlenül vagy közvetve összefüggésben állnak a következőkkel:
 • harci cselekményekkel, háborús eseményekkel, terrorcselekményekkel, továbbá harci eszközök által okozott sérülésekkel, valamint katonai vagy polgári hatóságok rendelkezéseivel;
 • felkeléssel, lázadással, zavargással, fosztogatással, sztrájkkal, tüntetéssel vagy bármilyen politikai szervezettel, illetve annak nevében fellépő személyekkel;
 • a felszabaduló nukleáris energiakárosító hatásával, mágneses/elektromágneses mező által okozott sérülésekkel;
 • radioaktív magenergia vagy ionizáló sugárzás hatásával (kivéve a terápiás célú orvosi kezelést);
 • valamely, a kockázatviselési idő kezdete előtt bekövetkezett balesettel, illetve a kockázatviselési idő kezdetét megelőzően kialakult vagy a kockázatviselési idő kezdetét megelőző előzménnyel rendelkező betegséggel;
 • olyan szubjektív panaszokra épülő betegségekkel, amelyek objektív orvosi módszerekkel nem igazolhatók, továbbá a migrénnel, a gerinc degeneratív betegségeivel (például a polidiszkopátia) és azok közvetett és közvetlen következményeivel;
 • plasztikai műtéttel, esztétikai kezeléssel vagy szépészeti és kozmetikai okból végzett kezelésekkel;
 • versenyszerű sportolás, edzés közben bekövetkezett eseményekkel;
 • a Biztosított öngyilkosságával vagy annak kísérletével valamint öncsonkításával összefüggésben bekövetkezett eseményekkel;
 • különösen kockázatos hobbi, sporttevékenység, extrém sport (többek között barlangászat, búvárkodás, szikla-, fal- és hegymászás, bungee jumping), valamint a motoros meghajtású szárazföldi és vízi járművek használatával járó, és egyéb rendkívüli felkészültséget és tudást feltételező sportágak űzése közben bekövetkezett eseményekkel;
 • repüléshez kapcsolódó eseményekkel (többek között ejtőernyős ugrással, motoros vagy motor nélküli légi járművek használatával), kivéve az utasként, pilótaként, személyzetként való részvételt a szervezett légi utasforgalomban;
 • alkohol, drog vagy kábítószer, illetve szenvedélybetegség miatti egészségügyi ellátással, szolgáltatással és elvonókúrákkal;
 • orvosi, illetve egészségügyi végzettséggel vagy működési engedéllyel nem rendelkező személy által folytatott kezeléssel;
 • az alábbi fertőző betegségekkel: TBC, tetanusz, veszettség, poliovírusok, kanyaró, mumpsz, rubeola, hepatitis B, C vírusfertőzés, diftéria, pertussis, trópusi betegségek (többek között malária, sárgaláz, kolera, Dengue-láz), SARS; továbbá olyan ember vagy állat által terjesztett bakteriális vagy vírusfertőzéssel, amely ellen a betegség diagnosztizálását megelőző 30. napon még nem rendelkeztek Magyarországon hatékony védőoltással, antibiotikummal vagy más gyógyszerrel;
 • nem-konvencionális gyógyítási célú eljárásokkal, alternatív gyógyászattal, akupunktúrával, természetgyógyászati kezeléssel, tanácsadással;
 • a Biztosított elme- vagy tudatzavarával okozati összefüggésben bekövetkező eseményekkel;
 • szilárd, folyékony, légnemű anyagok szándékos bevétele miatti mérgezésekkel, sérülésekkel (ideértve a drogok, kábítószerek által okozottakat is);
 • a Biztosított fegyveres szolgálatának teljesítése közben, illetve a Biztosított fegyverviselésének vagy fegyverhasználatának során, azzal összefüggésben bekövetkezett eseményekkel.
A kizárt kockázatok teljes körű felsorolását a biztosítási feltétel tartalmazza.
Szerződő és Biztosított félként a következő kötelezettségei vannak:
 • közlési kötelezettség a szerződés megkötésekor;
 • minden lényeges körülményről történő tájékoztatás a szerződésbe történő belépéskor;
 • közlési és változás-bejelentési kötelezettség (5 napon belül) a szerződés fennállása alatt;
 • biztosítási esemény bejelentése 8 napon belül;
 • díjfizetés.
A közlésre, illetőleg a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértése esetében a Biztosító kötelezettsége nem áll be, kivéve, ha bizonyítják, hogy az elhallgatott vagy be nemjelentett körülmény nem hatott közre a biztosítási esemény bekövetkeztében. 

Ha a szerződés több személyre vonatkozik - és a közlési vagy változásbejelentési kötelezettség megsértése ezek közül csak egyesekkel összefüggésben merül fel -, a biztosító a közlésre vagy a változás bejelentésére irányuló kötelezettség megsértésére a személy esetén nem hivatkozhat.

A közlésre és változás bejelentésére irányuló kötelezettség egyaránt terheli a szerződő felet és a biztosítottat; egyikük sem hivatkozhat olyan körülményre, amelyet bármelyikük elmulasztott a biztosítóval közölni, noha arról tudnia kellett, és a közlésre vagy bejelentésre köteles lett volna.

A biztosító szolgáltatási kötelezettsége nem áll be, amennyiben a biztosítási eseményt a megadott határidőn belül nem jelentik be, és emiatt lényeges körülmények kideríthetetlenné válnak.

A szerződés a biztosítási összeg kifizetése és egyéb esetleges szolgáltatás teljesítése nélkül szűnik meg, ha a betegséget, balesetet, illetve egészségkárosodást a biztosított, a szerződő vagy a kedvezményezett, szándékos vagy súlyosan gondatlan magatartása idézte elő.

A korlátozások teljes körű felsorolását a biztosítási feltétel tartalmazza.
A Med 4 Group egészségbiztosítási szolgáltatások Magyarország területén érvényesek.
Az egészségügyi biztosítás az azt követő nap 0 órájától lép hatályba, amikor a szerződő a biztosítás első díját befizeti az UNIQA bankszámlájára. A díj megfizetésére vonatkozóan halasztásban is meg lehet állapodni, feltéve, hogy a szerződés már létrejött vagy később létrejön. Tehát a kockázatviselési időszak a szerződés hatálybalépésével együtt kezdődik és határozatlan ideig tart – kivéve, ha a szerződés ettől eltérő ajánlatot tartalmaz.

Amennyiben a szerződés létrejöttét követően, a meghatározott csoportba új biztosított érkezik, a kockázatviselés az azt követő hónap első napján kezdődik, amikor a biztosítóhoz a szerződésben előírt módon a vonatkozó adatközlés az aktuális hónap 20-ig beérkezik.

A kockázatviselés azonban az alábbi esetek bármelyikében megszűnhet:
 • a szerződés határidejének végével;
 • a biztosítottnak a szerződésbe bevont csoportokhoz való tartozása megszűnik: többek között kilépés, átszervezés, felfüggesztés, nyugdíjba vonulás miatt;
 • annak a naptári évnek a végével, amelyben a Biztosított betölti a 70. életévét;
 • a Biztosított halálakor.
A biztosítási díjat a kockázatviselés tartamára kell megfizetni a díjfizetési gyakoriságnak megfelelő időszakokra. (A fizetési mód és gyakoriság feltételeit a szerződés tartalmazza.) A biztosítási díjat kizárólag banki átutalással lehet rendezni, azonban a termékre vonatkozó teljes körű tájékoztatókban foglaltak figyelembevétele mellett, megállapodás szerint történhet egy, kettő, négy, de akár tizenkettő részletben is.

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Med 4 Group Orvosi call center

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik