Vállalkozás & fejlődés kisvállalkozói vagyonbiztosítás

Együtt jobban fejlődünk.

Érdekel a biztosítás

Miért jó?

Vagyonbiztosítások széles köre

A jól megválasztott vagyonbiztosítás megadja a kellő biztonságot vállalkozása és munkatársai számára.

Kinek ajánljuk?

egyéni vállalkozó

Egyéni és önálló vállalkozóknak

kisvállalkozó

Betéti társaságoknak

kft

Korlátolt felelősségű társaságoknak 

Szolgáltatási csomagok

Standard csomag

Épületek biztosítására javasoljuk az alapcsomagunk választását, amely alapvető tűz- és elemi károkra, katasztrófakockázatokra, vezetékes vízkárokra nyújt fedezetet. 

Plus csomag

Átfogó védelem vállalkozása számára. 

Lux csomag

A Plus csomagon túl villámcsapás közvetett hatásával, valamint füst és hő okozta károkkal kiegészülve nyújt teljes körű védelmet. 

Összkockázatú csomag

A Lux fedezettípus veszélynemein túl minden olyan kárra kiterjed, amely a kizárások és mentesülések között nem szerepel (All Risk fedezet).

Kiegészítő biztosítások 

Baleset-biztosítás

Baleseti halál, rokkantság, kórházi napi térítés és csonttörés bekövetkeztekor is térítést nyújtunk.

Felelősség-biztosítások széles köre

Teljessé teheti biztosítási védelmét: általános, munkáltatói, bérbevevői tűz-, bérbeadói tűz-, szolgáltatói és termékfelelősség-biztosítás.

További kiegészítő fedezetek

Speciális üvegezés, cég- és reklámtábla üvegezés, számítógépek, készpénz, küldöttrablás, tűz-üzemszünet biztosítás és balesetbiztosítás.

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

Standard, Plus és Lux csomagban:

 • Tűzkockázatok (pl. füst és hő okozta károk) 
 • Elemi károk (pl. villámcsapás közvetett hatása) 
 • Katasztrófa kockázatok 
 • Vezetékes és bővített vezetékes vízkár 
 • Mellékköltségek térítése 
 • Betöréses lopás kockázatok 
 • Üvegtörés – Standard csomagban 3 m2, – Plus és Lux csomagban 5 m2 táblaméretig

Összkockázatú csomagban: minden kockázat, ami a kizárások között nem szerepel.

Mik a legfontosabb elemek, melykre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • háborús események és terrorcselekmények által okozott károkra
 • felkeléssel, lázadással, zavargással, fosztogatással, sztrájkkal, tüntetéssel összefüggésben keletkezett károkra 
 • nukleáris energia károsító hatásával, vagy sugárzó anyagok bármilyen célú felhasználásával összefüggésben keletkező károkra

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

 • a biztosítás megkötésekor már meglévő károk
 • a karbantartások elmulasztásával összefüggő, szándékosság vagy súlyos gondatlanság miatt bekövetkező, a szabadban tárolt vagyontárgyakban keletkező károk
 • kármegelőzési vagy kárenyhítési kötelezettség elmulasztása esetén

Hol érvényes a biztosításom?

A kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek) épületei, azok helyiségei. Kiegészítő felelősségbiztosítások esetén a területi hatály Magyarország területe.

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A szerződésben meghatározott időpontban kezdődik, és határozatlan tartamra szól, de a felek ettől eltérhetnek. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Van már biztosításom

Responsive Image Ügyintézés
Responsive Image Díjfizetés
Responsive Image Kárrendezés
Responsive Image Korábbi feltételek

Ezek a termékek is érdekelhetik