Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítás

Jobb gondtalanul vezetni.

Díjat kalkulálok

Miért jó?

Akár 35% kedvezmény

Díjfizetési mód, gyakorisági kedvezmény,
családi kedvezmény, casco együttkötési kedvezmény, közszolgálati dolgozói kedvezmény, e-kommunikáció kedvezmény, Partner alkalmazottak kedvezménye

Online kötés, online kárbejelentés

Szerződés percek alatt, az előzményszerződések ellenőrzésével

Független kárszakértő

A kárfelvételt független, hiteles szakértő cég végzi

Kinek ajánljuk?

gépjármű üzembentartó

Minden magyarországi telephelyű gépjármű üzembentartójának, aki a törvényi előírás alapján, köteles KGFB biztosítást kötni és azt díjfizetéssel hatályban tartani.

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

A jármű üzemeltetése során okozott dologi és személyi sérüléses károkra.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • károkozó gépjárműben keletkezett károk
 • üzemi balesetnél
 • gépjárműversenynél
 • állagromlásból adódó kárnál

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

 • engedély vagy jogosítvány nélküli vezetés esetében
 • szándékos vagy jogellenes károkozás esetén
 • alkohol vagy más egyéb szer befolyása alatt történő károkozás esetén
 • súlyosan elhanyagolt műszaki állapot

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

A szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a szerződésben meghatározott időpontig tart. Megszűnhet: 
 • a jármű eladása, avagy az üzembentartói jog megszűnésének napján,
 • évfordulóra történő felmondás esetén az évforduló napján,
 • díjnemfizetés esetén a türelmi idő (60 nap) leteltével,
 • közös megegyezéssel.

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kérdése van?

A gépjármű-felelősségbiztosítást minden esetben az üzembentartónak kell megkötnie.
A biztosítási szerződést mielőbb újra kell kötni (biztosítási időszakon belül ugyanahhoz a biztosítóhoz, ahol megszűnt a szerződés), annak érdekében, hogy a fedezetlen időszak minél rövidebb legyen. A biztosítás megköthető honlapunkon, vagy üzletkötőjén keresztül.
Ehhez az előzmény szerződésének biztosítójára és a kötvényszámra van szükség.  A megadott adatok alapján a biztosító a Központi Kártörténeti Nyilvántartó Rendszerből lekéri az adatokat és az alapján sorolja be a szerződést a megfelelő bónuszfokozatba. A papír alapú kártörténeti igazolás tájékoztató jellegű, a biztosító társaságoknak minden esetben a Központi Kártörténeti Nyilvántartó Rendszerből visszakapott adatokat kell felhasználnia a bónuszbesoroláshoz. 
Felelősségbiztosításról lévén szó, a biztosító minden esetben a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat téríti meg a károsult részére.
Az ideiglenes kivonás tényét jeleznie kell a biztosító felé. A kivonás időtartama alatt díjfizetési kötelezettség nem áll fenn. Amennyiben a gépjármű a kivonástól számított egy éven belül ismét forgalomba helyezésre kerül, szintén jelezni szükséges a biztosító társaság felé. Ha a kivonás időtartama eléri az egy évet, a szerződés a jogszabályi előírásoknak megfelelően érdekmúlás miatt megszüntetésre kerül. Ebben az esetben akkor kell új biztosítást kötni, ha a gépjárművet visszahelyezik forgalomba.

Van már biztosításom

Responsive Image Ügyintézés
Responsive Image Díjfizetés
Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Kárrendezés infók
Responsive Image Korábbi feltételek
Responsive Image Korábbi tarifák

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik