UNIQA Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás

Az UNIQA Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítással vagyonát a leggyakrabban előforduló és legnagyobb károkat okozó események fedezetére tudja biztosítani. 

Díjat kalkulálok

Miért jó?

MNB által minősített

MNB védjegyével ellátott, fogyasztóbarát termék.

Új értéken térít

Kár esetén kifizetjük akár az újonnan történő beszerzési vagy építési költségeket a biztosítási összeg erejéig, ezért azt az új érték figyelembevételével állapítjuk meg.

Széles körű védelem

20 fedezet az alapcsomagban, melyek mellé hasznos kiegészítő fedezeteket választhat igénye szerint.

Ügyfélbarát szolgáltatás

Egyszerűen követhető, gyors, digitális kárrendezési folyamat.

Ingatlanra és ingóságokra

Biztosítható vele otthona, annak melléképületei, valamint az épülethez tartozó napelemek, napkollektorok vagy hőszivattyúk. Az ingatlanon belüli ingóságait is biztonságban tudhatja.

Lakáshitel mellé

Megköthető hitelfedezeti biztosításként is.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

A lakásbiztosítást az a magánszemély kötheti meg, aki állandóan lakott magyarországi ingatlanját, illetve ingóságait szeretné biztosítani.

Hogyan köthetem meg az UNIQA Minősített Fogyasztóbarát otthonbiztosítást?

Kedvezmények

Válasszon okosan díjfizetési módot és gyakoriságot!

Míg egyes díjfizetési módok csökkentik, mások növelik az Ön biztosításának díját. A díjak részletes alakulását ide kattintva tekintheti meg.

 

Használja e-mail fiókját!

 

Ha a szerződésével kapcsolatos értesítőket, dokumentumokat e-mail címre kéri, 10% kedvezmény az Öné.
 

A hűség kifizetődő!

 

Ha hosszabb távon gondolkozik és 3 éven belül nem szünteti meg szerződését, 10% kedvezményhez juthat.
 

Kiegészítő fedezetek

Értéktárgy kiegészítő biztosítás

Amennyiben az alapbiztosítás szerinti 200.000 Ft összegű biztosítás nem nyújt fedezetet

Épülettartozékok lopása

Épület külső felületén elhelyezett tartozékok, díszek, tárgyak rongálása, eltulajdonítása

Szolgáltatás-kimaradásból eredő károk

Legalább 12 órán át tartó áramkimaradás okozta károk 

Graffiti

Falazatok, burkolatok tisztítása 

Zárcsere kulcsvesztés vagy kulcstörés miatt, és kulcsok pótlása

Beletört, elveszett, ellopott kulcsok pótlása

Kerti dísznövény-biztosítás 

Virágos-, dísznövényeket ért károk 

Sporteszköz és sportfelszerelés 

Magyarország területén nyújt fedezetet fizikai sérüléseket okozó károkra

Elveszett okmányok pótlása 

Elveszett, ellopott, megsemmisült bankkártyák, személyes okmányok pótlása

MNB összehasonlító kalkulátor

A Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás termékek összehasonlíthatóságát egy MNB által üzemeltetett összehasonlító oldal biztosítja. 

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

20 fedezetet tartalmaz az alapcsomag, melyek az alábbiak:

 • Tűz
 •  Füst és koromszennyezés
 • Robbanás
 • Villámcsapás
 • Villámcsapás másodlagos hatása
 • Vihar
 • Felhőszakadás
 • Jégverés
 • Hónyomás
 • Árvíz
 • Földrengés
 • Földcsuszamlás, kő, szikla és földomlás
 • Ismeretlen építmény, ismeretlen üreg beomlása
 • Idegen jármű ütközése
 • Idegen tárgy rádőlése
 • Vízkár (beázás, kívülről érkező víz, vezetékes vízkár, elfolyt víz)
 • Betöréses lopás, rablás, besurranás
 • Rongálás, vandalizmus
 • Üvegtörés
 • Felelősségbiztosítás

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • nukleáris robbanásból, illetve nukleáris sugárzásból eredő károkra,
 • háború, polgárháború, felkelés, lázadás, zavargás, sztrájk, terrorista cselekmény miatt vagy velük összefüggésben keletkezett károkra.
 Az alapcsomag, valamint az egyes kiegészítő fedezetek az általános kizárásokon túl további kizárásokat tartalmaznak.

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

Az alábbi, főbb korlátozásokon kívül a Biztosítási Feltétel és a Biztosítási termékismertető (IPID) további korlátozásokat tartalmaznak! 

 • Egyes veszélynemekre a biztosítási feltételekben meghatározott kártérítési limit vonatkozik.
 • Nem terjed ki a biztosítás háború, polgárháború, sztrájk, felkelés, lázadás, zavargás, terrorista cselekmény, nukleáris robbanás, illetve nukleáris sugárzás miatt bekövetkező károkra.
 • A Biztosított tájékoztatási, kármegelőzési, kárenyhítési kötelezettségének megsértése miatt a Biztosító olyan mértékben mentesül fizetési kötelezettsége alól, amilyen mértékben a mulasztás a biztosítási esemény bekövetkezésében és a kár mértékében közrehatott.
 • Szándékosan vagy súlyos gondatlanság miatt bekövetkező károk esetére nem terjed ki a biztosítás. 

Hol érvényes a biztosításom?

 • Épület és ingóság esetén a megadott kockázatviselés helyén, magával vitt ingóság biztosítási eseményeire vonatkozóan Magyarország területén. 
 • Felelősségbiztosítás Magyarország területére terjed ki.

További részletekért kérjük, nézze meg a Biztosítási termékismertetőt!

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

 • A kockázatviselés kezdete a szerződés létrejöttét követő naptól vagy a felek által meghatározott későbbi időponttól. 
 • A biztosítási időszak egy naptári év. 
További részletekért nézze meg a Biztosítási termékismertetőt!

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kérdése van?

Ez a lakásbiztosítás elősegíti, hogy a biztosítási fedezetek hosszabb távon magas szintű védelmet nyújtsanak, és a biztosítótársaságok ajánlatait egyszerűen lehessen összehasonlítani. A biztosító a teljes folyamat során – vagyis az ajánlattételtől a szerződés megszűnéséig – biztosítja a papírmentes kommunikációt, azaz Önnek lehetősége van elektronikus úton megtenni a biztosítási ajánlatát, nyilatkozni, kárt bejelenteni, tájékoztatást kérni, továbbá szerződést módosítani, illetve felmondani. Kár esetén a biztosítót szigorú határidők kötik. A kárbejelentést követően legfeljebb 2 munkanapon belül felveszi Önnel a kapcsolatot, a kárkifizetésre a kárszemlét vagy az utolsó dokumentum beérkezését követő 5 munkanapon belül sor kerül. 100 000 Ft alatti károk esetén lehetőség van gyorsított kárrendezésre. 
Amennyiben a már meglévő, UNIQA Biztosító Zrt.-nél kötött lakásbiztosítását szeretné minősített fogyasztóbarát otthonbiztosításra váltani, megteheti a meglévő lakásbiztosítási szerződése évfordulója előtt. A felmondási határidő 30 nap, ezért mindenképpen érdemes időben érdeklődni.
Próbáljon meg mindent megtenni a nagyobb károk elhárítása érdekében! Ha szükséges, értesítse a hatóságokat (tűzoltóság, rendőrség)! A kárt lehetőleg azonnal, de legkésőbb 2 munkanapon belül jelentse be társaságunknál!

Kárbejelentés: Dokumentáljon, készítsen fényképeket! A legszükségesebb munkálatok után a teljes helyreállítást csak a biztosítói kárfelmérés után kezdje meg!
A kárszakértő kollégánk előre egyeztetett időpontban videókonferencia keretében felveszi a kapcsolatot Önnel. A beszélgetés során Ön mobil eszközén keresztül, az i2i videóalkalmazás segítségével bemutatja a károsodást a szakértőnek, aki elvégzi a kárbecslést és tájékoztatást ad, valamint optimális esetben a végleges kártérítési összeget is megállapítja.
Igen, pár adat megadásával követheti az aktuális státuszt: https://www.uniqa.hu/karstatusz
Kapcsolatfelvétel: a kárbejelentés után 2 munkanapon belül.
Kárszemle: a kárbejelentés után 5 munkanapon belüli időpontajánlat.
Térítés: a szemle, vagy az utolsó szükséges dokumentum beérkezése után akár 5 munkanapon belül (a feltételekben foglaltak szerint).

Letölthető dokumentumok

Van már biztosításom

Responsive Image Ügyintézés
Responsive Image Díjfizetés
Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Digitális kárrendezés

Hírek, érdekességek

Ezek a termékek is érdekelhetik

Visszahívást kér?

Űrlap

Kapcsolatfelvétel - Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás