Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Panaszbejelentés
 

Amennyiben az UNIQA Biztosító Zrt. magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozóan panasszal kíván élni, úgy lehetősége van előterjeszteni az alábbiak szerint:

a)    személyesen írásban vagy szóban a biztosító Ügyfélszolgálatán
       (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.) ügyfélfogadási időben,

b)    elektronikus úton (a panasziroda@uniqa.hu e-mail címen),

c)    telefonon (a biztosító Call Centerén keresztül az alábbi telefonszámokon:
       + 36/1/20/30/70  /544-5555, 1418-as rövidszám),

d)    telefax útján (az alábbi telefax számon: +36 (1) 238-6060),

e)    levélben (az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.).

A panaszbeadványokon címzettként kérjük feltüntetni a Panaszkezelés megnevezést is.

A Panaszkezeléssel kapcsolatos további tudnivalókat megismerheti a Panaszkezelési Szabályzatból, melyet egyrészt letölthet itt, másrészt megtekintheti azt a Társaságunk a székhelyén (1134 Budapest, Róbert K. krt. 70.-74.) működő Ügyfélszolgálaton is.

Ha további kérdése merülne fel, kérjük látogasson el az MNB Pénzügyi Fogyasztóvédelmi Központ honlapjára, és tekintse meg az ott elérhető tájékoztatókat illetve az összehasonlítást, választást segítő alkalmazásokat: http://www.mnb.hu/fogyasztovedelem


Letölthető nyomtatványok:


UNIQA Nyomtatvány fogyasztói panaszokhoz 

 

   MNB Nyomtatvány fogyasztói panaszokhoz


Fogyasztói kérelem PBT-hez



Fogyasztói kérelem az MNB-hez

 

Online vitarendezési platform


Az Európai Parlament és a Tanács a fogyasztói jogviták online rendezéséről szóló, 2013. május 21-i 524/2013/EU rendelete (Rendelet) alapján az Európai Bizottság létrehozott egy online vitarendezési platformot, amely egy olyan – az online vitarendezési eljárás lefolytatása céljából igénybe vehető - interaktív weboldal (http://ec.europa.eu/odr), amely elektronikus úton és díjmentesen elérhető az Unió intézményeinek valamennyi hivatalos nyelvén, így magyarul is.


A honlap működésével kapcsolatos felhasználói útmutató a következő oldalon található: https://webgate.ec.europa.eu/odr/userguide/.


A Rendelet hatálya közvetlenül kiterjed a Magyarországon székhellyel rendelkező pénzügyi szolgáltatóra, amennyiben közte és a fogyasztó között létrejött online szolgáltatási szerződéssel kapcsolatban pénzügyi fogyasztói jogvita merül fel. A fogyasztó a Rendelet szerinti online vitarendezési platformon keresztül is kezdeményezheti a jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezését a közösen megválasztott vitarendezési fórum közreműködésével.


Fogyasztónak minősül a Rendelet 4. cikk (1) bekezdés a) pontja értelmében „bármely természetes személy, aki nem kereskedelmi, üzleti vagy szakmai célból jár el.”


A Rendelet 4. cikk (1) bekezdés e) pontja alapján pedig online szolgáltatási szerződésnek minősül minden olyan szolgáltatási szerződés, amelynek értelmében a szolgáltató vagy a szolgáltató közvetítője egy weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül kínál valamilyen szolgáltatást, és a fogyasztó az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül rendeli meg a szolgáltatást (Társaságunk esetében az adott weboldalon vagy egyéb elektronikus eszközön keresztül tesz ajánlatot biztosítási szerződés megkötésére.)


Magyarországon a pénzügyi fogyasztói jogviták rendezésére a Pénzügyi Békéltető Testület (H-1525 Budapest, Pf.:172, telefon: +36-80-203-776, e-mail: ugyfelszolgalat@mnb.hu, internetes oldal: www.mnb.hu/bekeltetes) jogosult, amely a Magyar Nemzeti Bank által működtetett, szakmailag független testület.


Társaságunk online vitarendezés érdekében – és kizárólag e célból - használt e-mail címe, amelyet az online vitarendezési platformon meg kell adni: onlinevitarendezes@uniqa.hu