Biztonság – kötvény és pénzpiaci eszközalalap

Az eszközalap vagyonát olyan befektetési alapokba fekteti, amelyek befektetéseiket magyar állampapírokban, illetve kiváló minősítésű banki, vállalati, illetve önkormányzat által kibocsátott értékpapírokban helyezi el. A befektetési állomány mintegy 30%-a évesnél rövidebb lejáratú értékpapír (pénzpiaci befektetés), tipikusan diszkontkincstárjegy, a többi hosszabb futamidejű befektetés (kötvény). Az eszközalap célkitűzése a befektetett tőke reálértékének megőrzésén felül minél nagyobb kamatjövedelem elérése.

Dokumentumtár

Befektetési politika

Grafikonrajzoló

Dokumentumtár

Havi jelentések