Életbiztosítás kárbejelentés

Teendők életbiztosítási maradékjogok és szolgáltatási igény érvényesítése esetén


Kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 1. A megnyitott pdf-et kérjük mentse el a saját gépére!
 2. Töltse ki a már lementett pdf-et, nyomtassa ki, és igénybejelentésének eredeti, aláírt példányát juttassa el postai úton az UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címre.

Eredeti aláírással ellátott igénybejelentését eljuttathatja a Biztosító részére az Önhöz legközelebb eső UNIQA kirendeltségen történő leadás útján is.

Hasznos tudnivalók és beküldendő (ok)iratok az egyes életbiztosítási igényekhez

Maradékjogok (teljes visszavásárlás, részleges visszavásárlás, díjátkönyvelés) esetén:

 • teljeskörűen kitöltött és aláírt, az Ön életbiztosítási szerződése típusának megfelelő, eredeti igénybejelentő nyomtatvány,
 • személyi igazolvány (vagy vezetői engedély/útlevél) és lakcímkártya másolat,
 • jogi személy szerződő esetén aláírási címpéldány másolata és 30 napnál nem régebbi, közhiteles cégkivonat (e-közhiteles cégkivonat esetén, kérjük szíveskedjen az es3 fájlt is megküldeni az eletkar@uniqa.hu e-mail címre).
Amennyiben a szolgáltatási összeg nem a szerződőnek kerül kifizetésre, a szerződőtől eltérő személy, személyes megjelenéssel történő azonosítása szükséges.

Szükség esetén a kárrendező egyedi esetben is kérhet személyes megjelenéssel történő ügyfélazonosítást.

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben részleges visszavásárlási, illetve díjátkönyvelési kérelméhez nem befektetési egység %-ot, vagy darabszámot, hanem konkrét összeget ad meg, akkor azt a Biztosító az utolsó ismert árfolyamértéken határozza meg. Ebből adódóan az Ön által megadott összeg és a ténylegesen eladott befektetési egységek értékeinek összege az árfolyamingadozás miatt eltérhet.
 

Egyéb életbiztosítási igények (haláleseti, baleseti rokkantsági, kórházi napi térítés stb.) esetén:

 • teljeskörűen kitöltött és aláírt, az Ön életbiztosítási szerződése típusának megfelelő, eredeti igénybejelentő nyomtatvány
 • kórházi iratok, zárójelentés(ek) másolatai
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • halottvizsgálati bizonyítvány másolata
 • jogerős hagyatékátadó végzés, amennyiben az örökös(ök) a szolgáltatásra jogosult(ak)
 • kedvezményezett(ek), örökös(ök) személyi igazolványának (vagy vezetői engedélyének/útlevelének) és lakcímkártyájának másolata
Életbiztosítási igénybejelentése mellé kérjük, a fenti dokumentumokat is mellékelje.
 

Azonosítással kapcsolatos tudnivalók, beküldendő okiratok életbiztosítási szolgáltatási igények esetén (lejárat, haláleset)

Lejárat esetén:
 
 • A lejárati kedvezményezett(ek)re teljeskörűen kitöltött, aláírt, eredeti igénybejelentő nyomtatvány (több lejárati kedvezményezett esetén lejárati kedvezményezettenként külön nyomtatvány kitöltése szükséges).
 • Lejárati kedvezményezett(ek) személyi igazolvány (vagy vezetői engedély/ útlevél) és lakcímkártya másolata.
 • Annak igazolására, hogy a biztosított a szerződés lejáratakor életben volt, a biztosított személyi igazolványának (vagy vezetői engedélyének/útlevelének) és lakcímkártyájának másolata (a biztosított aláírásával és keltezéssel ellátva). 
 • A lejárati kedvezményezett személyes megjelenéssel történő azonosítása.
 • Ha a szolgáltatási összeg nem a lejárati kedvezményezett részére kerül kifizetésre, a lejárati kedvezményezettől eltérő személy személyes megjelenés útján történő azonosítása szükséges.
Elhalálozás esetén:
 • A haláleseti kedvezményezett(ek)re, illetve örökös(ök)re teljeskörűen kitöltött, aláírt, eredeti igénybejelentő nyomtatvány (több kedvezményezett, illetve örökös esetén személyenként külön nyomtatvány kitöltése szükséges)
 • Kedvezményezett(ek), illetve örökös(ök) személyi igazolvány (vagy vezetői engedély/ útlevél) és lakcímkártya másolata
 • A kedvezményezett(ek), illetve örökös(ök) személyes megjelenéssel történő azonosítása
 • Ha a szolgáltatási összeg nem a kedvezményezett(ek), illetve örökös(ök) részére kerül kifizetésre, az eltérő személy személyes megjelenés útján történő azonosítása szükséges.
A személyes megjelenéssel történő azonosítás menete:
A személyes megjelenéssel történő azonosításhoz az UNIQA kirendeltségek listáját ide kattintva érheti el.
 
Responsive Image
1. Azonosítási adatlap kitöltése, aláírása a Biztosító munkatársa/ügynöke által.
Responsive Image
2. Személyi igazolvány és lakcímkártya fénymásolatban történő csatolása.
Responsive Image
4. A dokumentumok csatolása az eredeti, aláírt Igénybejelentő nyomtatványhoz és azok eljuttatása postai úton a Biztosítóhoz.
Responsive Image

5. Az eredeti dokumentumok Biztosítóhoz történő beérkezését követően kezdődik meg az érdemi szolgáltatási eljárás.


Haláleseti szolgáltatás esetén az örökösöket megillető jogokról, illetve őket terhelő kötelezettségekről kérjük, tekintse át általános tájékoztatónkat:  >> Tájékoztatónk örökösök részére