Teendők életbiztosítási szolgáltatási igény érvényesítése esetén


Kérjük, válasszon az alábbi lehetőségek közül:
 1. A megnyitott pdf-et kérjük mentse el a saját gépére!
 2. Töltse ki a már lementett pdf-et, nyomtassa ki, és igénybejelentésének eredeti, aláírt példányát juttassa el postai úton az UNIQA Biztosító Zrt. 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címre.

Eredeti aláírással ellátott igénybejelentését beküldheti az Önhöz legközelebb eső UNIQA kirendeltségen keresztül is.
Hasznos tudnivalók és beküldendő iratok az életbiztosítási igényekhez:
Maradékjogok: (teljes visszavásárlás, részleges visszavásárlás, díjátkönyvelés)

 • teljes körűen kitöltött, az Ön életbiztosítási típusának megfelelő (eredeti)igénybejelentő nyomtatvány
 • személyi igazolvány és lakcímkártya másolat
 • céges szerződő esetén aláírási címpéldány és cégkivonat másolat

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy amennyiben részleges visszavásárlási, illetve díj átkönyvelési kérelméhez nem unit %-ot illetve befektetési egység darabszámot, hanem összeget ad meg, akkor azt az utolsó ismert árfolyamértéken fogjuk meghatározni. Ebből adódóan az Ön által megadott összegés a ténylegesen eladott befektetési egységek értékeinek összege az árfolyamingadozás miatt eltérhet.

Életbiztosítási igények: (haláleseti, baleseti rokkantsági, kórházi napi térítés, stb.)
Életbiztosítási kárbejelentése mellé kérjük, az alábbi dokumentumok másolatát is mellékelje.

 • az életbiztosítás típusának megfelelő, teljes körűen kitöltött (eredeti) igénybejelentő nyomtatvány
 • kórházi iratok, zárójelentés/ek másolatai
 • halotti anyakönyvi kivonat másolata
 • halottvizsgálati bizonyítvány másolata
 • szükség esetén jogerős hagyatékátadó végzés
 • kedvezményezett/ek, törvényes örökös/ök személyi igazolványának és lakcím kártyájának másolata

 >> Tájékoztatónk örökösök részére