Euro Kelet-európai részvény eszközalap

Az eszközalap vagyona a kelet-közép-európai régióba fektető befektetési alapokból áll, de az eszközalap befektetései között kisebb mértékben készpénz vagy bankbetét is előfordulhat. Az eszközalap befektetési célja hoszszabb távon növekedés elérése viszonylag magasabb árfolyam-ingadozás vállalása mellett.
Az eszközalap a közép- és kelet-európai államok továbbá Oroszország, Törökország, Románia, Bulgária és az EU-csatlakozásra váró, Balkán-félszigeten található országok, valamint Ausztria vállalati részvényeibe fektető befektetési alapokba fektetheti be vagyonát. Ez az eszközalap azoknak a befektetőknek a figyelmébe ajánlott, akik az ezen országokban tapasztalható, a fejlett országokhoz történő felzárkózásukat, konvergenciájukat kísérő magasabb gazdasági növekedésből és lehetőségekből, valamint ezeknek a részvényeik alakulására gyakorolt hatásából kívánnak profitálni.

Dokumentumtár

Befektetési politika

Grafikonrajzoló

Dokumentumtár

Havi jelentések