Globális kötvény eszközalap

Az eszközalap célja, hogy részesüljön a nemzetközi hitelpiacon forgalomban levő kötvények és más, hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok hozamából. Az eszközalap közvetlenül, vagy befektetési alapokon keresztül vásárol hitelviszonyt megtestesítő értékpapírokat, melyek lehetnek vállalatok, vagy országok, önkormányzatok, kormányzati intézmények által kibocsátott értékpapírok. A hozam növelése és a kockázat megosztása érdekében az eszközalap globálisan, mind a fejlett, mind a fejlődő országok piacain fektet be.

Dokumentumtár

Befektetési politika

Grafikonrajzoló

Dokumentumtár

Havi jelentések