Az UNIQA HomeGuard lakásbiztosítás fedezettípusai és a kártérítési limitek

HG szolgáltatási tábla

Veszélynemek

Alap csomag

Médium csomag

Prémium csomag

Családi ház

Sorház

Ikerház

Lakás több-lakásos épületben

Nyaraló

Csak ingóság

Tűz

 ✓

Robbanás

 ✓

 ✓

 ✓

Villámcsapás közvetlen hatása 

 ✓

 ✓

Villámcsapás közvetett hatása

 ✓

Vihar

 ✓

Jégverés

 ✓

 ✓

 ✓

Felhőszakadás

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Hónyomás

Földcsuszamlás

Szikla-, kőomlás

Ismeretlen építmény, üreg beomlása 

Ismeretlen jármű ütközése

Légijármű és rakományainak ütközése 

Idegen tárgy rádőlése

Árvíz

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Földrengés

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Vezetékes vízkár

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Elfolyt víz értéke

50 000 Ft

75 000 Ft

100 000 Ft

Mellékköltségek térítése

Épület + Ingóság
bizt. összeg 2,5%-a 

Épület + Ingóság
bizt. összeg 5%-a

Épület + Ingóság bizt. összeg 5%-a

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Magával vitt ingóság

50 000 Ft

100 000 Ft, Magyarország

200 000 Ft, Magyarország

 ✓

 ✓

 ✗

 ✓

Tűz nélküli füst és hő okozta károk

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Betöréses lopás

védelmi szint szerinti limit (2. sz. Függelék)

védelmi szint szerinti limit (2. sz. Függelék)

védelmi szint szerinti limit (2. sz. Függelék)

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Rablás

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Rongálás

25 000 Ft

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Üvegtörés

3 m2 táblaméretig,
legfeljebb 25 000 Ft-ig

3 m2 táblaméretig

6 m2 táblaméretig

 ✓

 ✓

 ✓

 ✗

Beázás

50 000 Ft

100 000 Ft

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Beázás nyitva hagyott nyílászárón keresztül 

50 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

 ✓

 ✓

 ✓

 ✓

Zárcsere költsége

-

30 000 Ft

60 000 Ft

Különleges üveg

100 000 Ft

300 000 Ft

500 000 Ft

Vandalizmus és graffiti

50 000 Ft

250 000 Ft

500 000 Ft

 ✗

Fagyasztott élelmiszer megromlása

-

50 000 Ft

100 000 Ft

Bankkártya, személyi okmány pótlása

-

25 000 Ft

50 000 Ft

Besurranás, iskolai lopás, kórházi lopás

-

100 000 Ft, évente
egy alkalommal

200 000 Ft, évente
egy alkalommal

Építés, átépítés alatt álló épületek biztosítása

-

Műtárgyak, képzőművészeti alkotások biztosítása

-

az Ingóság bizt. összegén belül 500 000 Ft-ig

az Ingóság bizt. összegén belül

1 000 000 Ft-ig

 ✗

Nagyértékű ingóságok, értéktárgyak biztosítása

az Ingóság bizt. összeg 20%-ig

az Ingóság bizt. összeg 30%-ig

az Ingóság bizt. összeg 40%-ig

 ✗

Idegen tulajdonú ingóságok biztosítása

-

az Ingóság bizt. összeg

5%-ig

az Ingóság bizt. összeg 5%-ig

 ✗

Vállalkozások vagyontárgyai biztosítása

-

az Ingóság bizt. összeg 10%-ig

az Ingóság bizt. összeg 10%-ig

 ✗

Többletérték fedezet

-

1 000 000 Ft

2 000 000 Ft

 ✗
 ✗
 ✗

Kerti növényzet biztosítása

50 000 Ft

100 000 Ft

150 000 Ft

 ✗

 ✗

Kerti veszélytelenítés költsége

-

-

150 000 Ft

 ✗

 ✗

Szabadban tárolt vagyontárgyak biztosítása

50 000 Ft

250 000 Ft

500 000 Ft

 ✗

Garázsban tárolt motoros meghajtású
járművek biztosítása

-

-

max. 2 000 000 Ft,
vagy a casco önrész

 ✗
 ✗

Épülettartozékok lopása

-

50 000 Ft

100 000 Ft

 ✗

 ✗

Napkollektor, napelem, hőszivattyú rendszerek
biztosítása

kártérítési limit
max. 1 000 000 Ft

 ✗

 ✗

Plusz24 vészhelyzeti asszisztencia

-

Felelősségbiztosítás területi hatálya

Magyarország

Európa*

Világ**

Felelősségbiztosítás kártérítési limit

10 000 000 Ft

20 000 000 Ft

30 000 000 Ft

Kisállattartó felelősség (kutya is) kártérítési limit

1 000 000 Ft,
évente egy alkalommal

2 000 000 Ft,
évente egy alkalommal

2 000 000 Ft,
évente egy alkalommal

 ✗

Sérelemdíj kártérítési limit

-

-

1 000 000 Ft,
évente egy alkalommal

 ✗

Fontos kizárások:
– Nád, szalma, fazsindely tetőzetű épület és benne levő ingóság nem biztosítható.
– Sérült épület nem biztosítható.

* A biztosítási fedezet az Európai Unió országaira, valamint Nagy Britannia, Svájc, Norvégia, Szerbia, Albánia, Bosznia Hercegovina, Montenegro, Macedónia és Monaco területére terjed ki.
** A biztosítási fedezet az Amerikai Egyesült Államok és Kanada kivételével a föld összes országára kiterjed.

 

Balesetbiztosítás 

Biztosítási esemény Alap csomag Médium csomag Prémium csomag
Baleseti halál 500 000 Ft 700 000 Ft 1 000 000 Ft
Min. 10% baleseti maradandó egészségkárosodás max. 500 000 Ft max. 750 000 Ft max. 1 000 000 Ft
10% alatti baleseti maradandó egészségkárosodás 8 000 Ft 8 000 Ft 10 000 Ft
Kullancs okozta bénulás - - 100 000 Ft
Csonttörés, csontrepedés 10 000 Ft 10 000 Ft 15 000 Ft
Égési sérülés - - 30 000 Ft
Baleset miatti kórházi fekvőbeteg ellátás (folyamatos, 3 napot elérő egyszeri térítés) - - 20 000 Ft
Baleset miatti műtéti térítés - - 20 000 Ft