Közlemény: eszközalapjaink oroszországi részvénykitettségének eladása

Közlemény: eszközalapjaink oroszországi részvénykitettségének eladása

Tisztelt Ügyfeleink!

 

Az elmúlt időszakban Ukrajna és Oroszország között kiéleződött konfliktusra, illetve kialakult háborús helyzetre tekintettel az alábbi tájékoztatást nyújtjuk.

A Biztosító 5 eszközalapja érintett jelentős mértékű, közvetlen oroszországi részvénykitettséggel:

 Eszközalap

 Oroszországi részvénykitettség

 B-RICH részvény eszközalap

 BNP Paribas Funds Russia Equity Fund

 Euro kelet-európai részvény   eszközalap

 Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

 Oroszország részvény eszközalap

 Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

 Kelet-európai részvény eszközalap

 Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

 Kelet-közép-európai részvény   eszközalap

 Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

 

Az ukrán-orosz válság lehetséges súlyosbodására és a háború kitörésének magas kockázatára tekintettel, illetve Ügyfeleink befektetésének védelme érdekében Biztosítónk 2022.02.16-i, illetve 2022.02.22-i értéknapokon eladta a közvetlen orosz részvénykitettséget képviselő eszközeit az érintett eszközalapokból.

Az eladási döntést egyrészt az előállt bizonytalan politikai helyzet, másrészt az orosz tőkepiaci eszközök likviditási kockázatának jelentős megugrása indokolta, különös tekintettel azon kockázatra, hogy az Egyesült Államok és Európai Unió által kivetett erőteljes és széleskörű szankciós körbe nem elhanyagolható eséllyel beletartozhat olyan tőkepiaci hozzáférést ellehetetlenítő intézkedéscsomag is (például Oroszország kitiltása a SWIFT elszámolási rendszerből), mely a fenti eszközök likviditását drámai mértékben lerontja, vagy azokat illikviddé teszi.

Az alábbi táblázatban tartalmazza a két eladási tranzakció részleteit:

Kötésnap

2022.02.16

2022.02.22

ISIN

LU0823431720

LU1923627092

Eladott eszköz neve

BNP Paribas Funds Russia Equity Fund

Lyxor MSCI Russia UCITS ETF

Tartalmazó eszközalap neve

B-RICH részvény eszközalap

Euro kelet-európai részvény eszközalap

Oroszország részvény eszközalap

Kelet-európai részvény eszközalap

Kelet-közép-európai részvény eszközalap

Eszközalap kódja

HU_N14

HU_F2

HU_N27

HU_N4

HU_P08

Darabszám

5157,46

2 434

29 926

33 454

21 938

Összes eladott darabszám

5157,46

88 752

Tranzakciós árfolyam (EUR)

163,63

37,75

Tranzakció értéke (EUR)

843 915,2

91 883,5

1 129 706,5

1 262 888,5

828 159,5

Tranzakció értéke (eszközalap devizájában)

300 138 434 HUF

91 884 EUR

403 463 379 HUF

451 027 999 HUF

295 768 884 HUF

Nettó eszközérték (NEÉ)

 3 991 906 682 HUF 

 288 083 EUR 

 494 356 239 HUF 

 1 714 014 655 HUF 

 606 253 654 HUF 

Tranzakció/NEÉ arány

7,5%

31,9%

81,6%

26,3%

48,8%

 

A táblázat utolsó sora tartalmazza az értékesített eszközök értékének és az eladással érintett eszközalapok vagyonának hányadosát, amely szerint az „Euro kelet-európai részvény eszközalapban” 31,9%-os, a „Kelet-európai részvény eszközalapban” 26,3%-os, a „Kelet-közép-európai részvény eszközalapban” 48,8%-os érintettségű súllyal jelentős, míg az „Oroszország részvény eszközalapban” 81,6%-os érintettségű súllyal kiemelten magas arányú eladási tranzakciók történtek.

Az eladásokkal érintett négy eszközalap esetében („B-RICH részvény”, „Kelet-európai részvény”, „Euro Kelet-európai részvény”, „Kelet-közép európai részvény”) az eladások a befektetési politika által előírt limiteket nem sértik, az eladásokból befolyó összegeket Biztosítónk az eszközalapok befektetési politikájának megfelelő alábbi eszközökbe fekteti be, amint az eladási, illetve visszaváltási értékpapír tranzakciók elszámolódtak:

 Újonnan vásárolt eszközök

 Eszközalap

 BNP Paribas Funds Brazil Equity Class EUR (ISIN LU0281906387)

 B-RICH részvény eszközalap

 BNP Paribas Funds China Equity Class EUR (ISIN LU0823425839)

 Lyxor Eastern Europe ex Russia UCITS ETF (ISIN LU1900066462)

 Kelet-Közép Európai Részvény

 Kelet-európai részvény

 Euro Kelet-európai részvény

 HOLD Közép-Európai Részvény befektetési alap (ISIN HU0000706163)

 Kelet-európai részvény

 Euro Kelet-európai részvény

 Accorde Első Román Részvény befektetési alap (ISIN HU0000718606)

 Kelet-európai részvény

 Euro Kelet-európai részvény

 

Az „Oroszország részvény eszközalap” esetében a befektetési politika szerint az eszközalap vagyonának minimum 80%-át orosz részvénykitettségben kell tartani, így a meghozott kockázatkezelési döntés következtében a 2022.02.22. napi eladástól az eszközalap befektetési politikája Ügyfeleink pénzügyi védelme érdekében átmenetileg sérül, melynek oka a befektetési környezet fent hivatkozott változása.

Biztosítónk az azóta eszkalálódott háborús állapotra tekintettel az „Oroszország részvény eszközalap” esetén továbbra is folyamatosan figyelemmel kíséri a szankciós hírekkel kapcsolatos fejleményeket, bár az eladások következtében Ügyfeleink visszaváltási igényét maradéktalanul teljesíteni tudjuk. Az „Oroszország részvény eszközalapba” befolyó díjakat Biztosítónk a rendkívüli helyzetre tekintettel nem fekteti be, hanem az eszközalap vagyona 100%-ban számlapénzben marad, hogy a várható visszaváltási igényeknek maradéktalanul és folyamatosan eleget tudjunk tenni.

Ezúton is felhívjuk Ügyfeleink figyelmét a háborús helyzet következtében kialakult, orosz tőkepiaccal kapcsolatos különös és igen nagymértékű kockázatra, továbbá arra, hogy lehetőségük van az eszközalapban tartott befektetésük más, a megkötött életbiztosítási termék alatt elérhető eszközalapba történő áthelyezésére. Az áthelyezésre vonatkozó döntésük meghozatala kapcsán külön felhívjuk figyelmüket a választott eszközalap befektetési politikájának figyelmes tanulmányozására, továbbá az áthelyezés pontos feltételeinek, esetlegesen kapcsolódó költségeinek figyelembe vételére, melyről az adott életbiztosítási termék szerződési feltételeiben és mellékleteiben olvashatnak bővebben.

Felmerülő kérdéseik kapcsán munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

  • személyesen; a Biztosító Központi Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74., földszint) ügyfélfogadási időben, melyről a honlapunkon tájékozódhatnak,
  • elektronikus úton; az info@uniqa.hu e-mail címen, illetve chat-en munkanapokon 8–22 óra között,
  • telefonon; a Biztosító Call Centerén keresztül az alábbi telefonszámokon: +36-1/20/30/70/544-5555) ügyfélszolgálati időben,
  • levélben; az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.

2022.02.25.