Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás 

Legyenek vállalkozása tulajdonában értékes tárgyak, vagy csak bérelje azokat, fontos a megóvásuk. Egy váratlan esemény bármikor bekövetkezhet, a kockázatok csökkentésére viszont fel lehet előre készülni.

A Perfekt Vagyon- és üzemszünet biztosítás célja elsősorban a katasztrófa jellegű, véletlen, váratlan, külső okból bekövetkező károk pénzügyi következményei alól történő mentesítés.

Érdekel a biztosítás

Miért jó?

Biztosítható vagyontárgyak széles köre 

Saját- és idegen tulajdonú, valamint bérelt/lízingelt vagyontárgyak (jellemzően épületek/építmények, technológiai berendezések, készletek, anyagok, félkész termékek, készpénz, illetve egyéb értékcikk), amelyek megóvásában a biztosított érdekelt.

Teljessé teheti vagyonvédelmét

A biztosítás tartalmaz egy alapfedezetet és számtalan kiegészítő biztosítást, mellyel egyedi igényeire szabhatja biztosítása védelmét.

Biztosítás a megfelelő értéken

A biztosítható vagyontárgyak biztosításba vonandó értékét a biztosított határozza meg

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Nagyvállalatoknak

Promo Image

Vállalkozóknak

Promo Image

Egyéb szervezeteknek

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melykre kiterjed a biztosítás?

All risks típusi fedezet esetén: minden kockázatra, ami a feltétel kizárásai között nem szerepel.

Nevesített kockázatú fedezet esetén: tűz, villámcsapás, vihar, földrengés, árvíz, felhőszakadás, jégverés, hónyomás, füst és hő kiáramlása, sziklaomlás, kőomlás, földcsuszamlás, lavina, ismeretlen építmény vagy üreg beomlása, csőtörés kockázatok (pl. víz, szennyvíz, technológiai, stb.), robbanás és összeroppanás, légi jármű lezuhanása, közlekedési eszköz beleütközése, üzemszünet, betöréses lopás és rablás, küldöttrablás, üvegtörés.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

  • háborús események, harci cselekmények, zavargások, hadi eszközök, terrorizmus által okozott károk
  • szerződés megkötésekor már meglévő hiba vagy hiányosság
  • nem rendeltetésszerű használat, kezelési hiba
  • elhasználódás, kopás, konstrukciós hiba
  • karbantartás hiánya 

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

  • jogellenes, szándékos vagy súlyos gondatlan magatartás
  • kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése
  • a biztosító a kártérítési összeget a biztosítási módozat szerinti önrész levonásával határozza meg

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási szerződés területi hatálya Magyarország, a kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei.

Mikortól meddig tart a biztosító kockázatviselése?

Határozatlan időtartamra szól és a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Van már biztosításom

Responsive Image Kárügyintézés
Responsive Image Korábbi feltételek 

Ezek a termékek is érdekelhetik