Progresszív eszközalap

Az eszközalap befektetési politikája elsősorban a fejlett nemzetközi piacok dinamikus növekedését használja ki.
Az eszközalapot alkotó befektetési alapok úgy kerülnek kiválasztásra, hogy az eszközalapot célzottan mintegy 65–70%-ban részvény befektetési alapok alkossák, melyek között elsősorban az Egyesült Államokban, illetve az Európai Unió országaiban kibocsátott, kiemelkedő teljesítményt nyújtó értékpapírokba és – kisebb mértékben – a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett nagy forgalmú, jó növekedési kilátásokkal rendelkező részvényekbe, továbbá a fejlődő országok tőzsdéin forgó részvényeibe fektető befektetési alapok is megtalálhatók.
A kockázat mérséklése érdekében az eszközalap a befektetett tőke fennmaradó – célzottan mintegy 25–30%-os – részét kötvényekben tartja. A kötvények és a részvények egymáshoz viszonyított súlya – a megadott határok között – a piaci körülmények változásától is függ, és az aktuális viszonyokhoz alkalmazkodva, aktív befektetési stratégiával kerül meghatározásra.

Dokumentumtár

Befektetési politika

Grafikonrajzoló

Dokumentumtár

Havi jelentések