Success Absolute "A" eszközalap

A Success Absolute "A" eszközalap vagyonát döntően az I-AM Allstars Balanced befeketési alapba helyezheti, mely a piacon létező befeketési alapok közül válogatottan jól teljesítő befektetési alapok kombinációjába - úgynevezett gyűjtőalapba - fekteti, azzal a céllal, hogy az így létrehozott befeketési forma hozama meghaladja a piac átlagos teljesítményét. Ezenkívül a mögöttes befektetési alap más értékpapírokba, többek között államok, vállalatok vagy nemzetek fölötti kibocsátók által kibocsátott kötvényekbe és pénzpiaci eszközökbe, valamint látra szóló és felmondható betétekbe is befektethet. A mögöttes befeketési alap a befektetéseit kvantitatív és kvalitatív módszerrel választja ki. 

Dokumentumtár

Befektetési politika

Grafikonrajzoló

Dokumentumtár

Havi jelentések