Success relative eszközalap

A Success Relative „A” eszközalap vagyonát döntően a Success Relative „A” befektetési alapba helyezheti, mely a létező befektetési alapok közül válogatottan jól teljesítő befektetési alapok kombinációjába – úgy nevezett gyűjtőalapba – fekteti, azzal a céllal, hogy az így létrehozott befektetési forma hozama meghaladja a piac átlagos teljesítményét. Ezenkívül a mögöttes alap értékpapírokba, többek között államok, vállalatok vagy nemzetek fölötti kibocsátók által kibocsátott kötvényekbe és pénzpiaci eszközökbe, valamint látra szóló és felmondható betétekbe is befektethet. Pénzpiaci alapokba, illetve pénzpiac-közeli alapokba a mögöttes befektetési alap vagyonának legfeljebb 49%-át fektetheti be. A mögöttes befektetési alap a befektetéseit kvantitatív és kvalitatív módszerrel választja ki.

Dokumentumtár

Befektetési politika

Grafikonrajzoló

Dokumentumtár

Havi jelentések