Tájékoztatás a díjnemfizetés okkal újrakötött KGFB szerződések díjkönyvelési sorrendjéről

Tisztelt Ügyfelünk!

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben a kötelező gépjármű- felelősségbiztosítási szerződése díjnemfizetés miatt megszűnt, a 2009. évi LXII törvény 21. § (6) bekezdés alapján az üzemben tartó köteles az adott biztosítási időszak hátralévő részére járó díjat, az esetleges fedezetlenségi díjat és a díjnemfizetéssel megszűnt szerződés vonatkozásában a türelmi időre járó díjat a szerződés újrakötése alkalmával, a szerződéskötéssel egy időben megfizetni. Díjbefizetést követően a Biztosító először a megszűnt szerződés vonatkozásában a türelmi időre járó díjat, ezt követően a fedezetlenségi díjat, majd az újrakötött szerződésre vonatkozó esedékes díjat számolja el.

Köszönjük együttműködését!

Üdvözlettel,

UNIQA Biztosító Zrt.
 

Tájékoztatás megkeresésről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk, hogy a 06-1/231 7777-es telefonszámról a teljes körű minőségi ügyfélkiszolgálás növelése érdekében, az UNIQA Biztosító Zrt. megbízásából a Bolwerk Kft. (az UNIQA Biztosító függő ügynöke, MNB nyilvántartási szám: 213072240179) munkatársai megkereshetik Önt a meglévő biztosítási szerződéseihez kapcsolódóan elektronikus ügyintézési forma és díjfizetés mód változtatásának lehetőségével.

Amennyiben Ön az UNIQA Biztosítónál marketing nyilatkozatot tett, úgy az UNIQA Biztosító Zrt. megbízásából a Bolwerk Kft. munkatársai új, kedvező ajánlatokkal is megkereshetik Önt.

Adatkezelési rendelkezésekről a https://www.uniqa.hu/adatkezeles honlapon közzétett Adatkezelési Tájékoztatónkban tájékozódhat.

Köszönjük együttműködését.

UNIQA Biztosító Zrt.

 

Tájékoztatás ügyfélszolgálati pénztár megszűnéséről

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy 2020. április 01-től Társaságunk székházában megszűnik a készpénzzel történő fizetés lehetősége, de Személyes Ügyfélszolgálatunkon továbbra is zavartalanul biztosítjuk a biztosítási díjak bankkártyával történő kiegyenlítését.

A honlapunkon történő bankkártyás fizetés és a biztosítási díjak átutalással történő kiegyenlítése tekintetében nincs változás.

Együttműködésüket köszönjük!

Üdvözlettel,

UNIQA Biztosító Zrt.

 

2020.07.01-től hatályos NAV adatszolgálattással kapcsolatos tájékoztató

Tisztelt Ügyfeleink!

Kérjük Önöket, hogy az UNIQA Biztosító Zrt. részére kiállított számlák esetében 2020.07.01-től az alábbiak szerint járjanak el:

ÁFA csoport azonosító száma: 17781224-5-44  (belföldi szolgáltatás/termék esetén)

Közösségi adószám: HU 17781224 (közösségi szolgáltatás/termék esetén)

Kérjük a számlán ezt az azonosítót tüntesse fel a vevő adószámánál, hogy adatszolgáltatása megfelelő legyen.

Együttműködésüket köszönjük!

UNIQA Biztosító Zrt.


 

Tájékoztató Ügyfél-átvilágítási és pénzmosás megelőzésről

A pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: „Törvény”) egyik célja, hogy megelőzze a bűncselekményekből származó bevételeknek a pénzügyi rendszereken és egyéb, a pénzmosás szempontjából kiemelt műveleteken keresztül történő tisztára mosását. A Biztosító mindent megtesz annak érdekében, hogy a Biztosító által kínált életbiztosításokat és nyugdíjbiztosításokat ne lehessen pénzmosásra és terrorizmus finanszírozásra felhasználni.

A Törvény alapján a Biztosítónak kötelezettsége keletkezik az ügyfél-azonosításra minden élet- és nyugdíjbiztosítással rendelkező ügyfél esetén.

Kiket, milyen módon azonosítunk?

 • Természetes személy szerződőt,
 • Jogi személyiséggel rendelkező szerződő esetén a gazdasági társaság képviseletére jogosult aláíró személy(eke)t,
 • Kedvezményezettet,
 • Eltérő díjfizető természetes személyt, illetve gazdasági társaság esetén a képviseletre jogosult személyt.

Annak érdekében, hogy a Biztosító a pénzmosás és terrorizmus finanszírozás kockázatát csökkenthesse, minél jobban meg kell ismernie az ügyfeleit, amihez a Törvény alapján az alábbi dokumentumok hiánytalan benyújtására van szükség:

 • Magyar állampolgár természetes személy: Személyi igazolvány vagy útlevél, vagy kártya formátumú vezetői engedély, illetve a lakcímkártya lakcímet igazoló oldala.
 • Külföldi állampolgár természetes személy: Úti okmány vagy személyazonosító igazolvány, amennyiben az magyarországi tartózkodásra jogosít, illetve tartózkodási jogot igazoló okmány vagy tartózkodásra jogosító okmány.
 • Gazdasági társaság esetén: A nevében vagy megbízása alapján eljárni jogosult Természetes személy esetére megjelölt okiratok és aláírási címpéldány, valamint hiteles cégkivonat.
 • Egyéni vállalkozó esetén az egyéni vállalkozói igazolvány kiadásáról vagy a nyilvántartásba vételről szóló igazolás.

 Milyen nyilatkozatok megtétele szükséges?

 • Azonosítási adatlap
 • Kiemelt Közszereplői Nyilatkozat
 • Ügyfél tényleges tulajdonosi nyilatkozata
 • Adóügyi illetőségre vonatkozó nyilatkozatok

A fenti nyilatkozatok a Letölthető nyomtatványok menüpontban megtalálhatóak.

A dokumentumok postai úton, a kapcsolattartója részére e-mailen és az Adatpótlás életbiztosításhoz oldalon keresztül is benyújthatóak.

Üdvözlettel,

UNIQA Biztosító Zrt.

 

Kedves életbiztosítással rendelkező Ügyfelünk!

A Pénzmosás elleni törvény (Pmt.) előírja a magyarországi pénzügyi intézmények, így az UNIQA Biztosító számára is, hogy legkésőbb 2019. október 31. napjáig teljeskörű ügyfél-átvilágítással kell rendelkezniük valamennyi életbiztosítással rendelkező ügyfelük tekintetében.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy azon ügyfeleink esetében, akikkel 2017 júniusa előtt létesítettünk ügyfélkapcsolatot, és akik esetében nem rendelkezünk a jogszabály által előírt adatokkal, dokumentumokkal, be kell szereznünk azokat. Ennek hiányában 2019. június 27-től a hiánypótlásig nem teljesíthetjük az érintett ügyfelek megbízásait.

Az UNIQA Biztosító a törvényi megfelelés érdekében a szükséges lépéseket megteszi, azonban az Ön segítségével és együttműködésével számunkra is egyszerűbb e folyamat intézése.

A folyamat minél egyszerűbb lebonyolítása érdekében kizárólag a hiányzó adatokat kérjük be ügyfeleinktől, illetve akkor, amikor az adott megbízás, tranzakció aktuálissá válik. A még hiányzó, szükséges okmánymásolatok és nyilatkozatok köréről az UNIQA Biztosító minden érintett ügyfélnek személyre szabott levelet fog küldeni, azonban személyes adatait, okmánymásolatait, nyilatkozatait előzetesen is eljuttathatja társaságunkhoz a Biztosító személyes felkeresésével, postán, illetve elektronikus úton az alábbi elérhetőségeken:

Személyesen: központi Ügyfélszolgálatunkon (1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74), vagy vidéki irodáinkban
Postai úton: UNIQA Biztosító Zrt., 1134 Budapest, Róbert Károly körút 70-74.
Elektronikus úton, ide kattintva
Fel szeretnénk hívni a figyelmét, hogy a nyilatkozatot és az okmánymásolatokat csak akkor fogadhatjuk el, ha a másolatok megfelelő minőségűek, az ügyféladatok jól láthatók, s ez alapján az ügyfél egyértelműen azonosítható a korábbi átvilágításon már átesett személlyel.

Üdvözlettel,

UNIQA Biztosító Zrt.