UNIQA Business Travel üzleti utasbiztosítás

Üzleti utasbiztosítási megoldásunkkal egy olyan széles szolgáltatási körű terméket kínálunk, mely a nap 24 órájában, a hét minden napján segítséget nyújt egy külföldi hivatalos út, kiküldetés vagy munkavégzés során elszenvedett baleset, megbetegedés vagy egyéb váratlan esemény bekövetkezése esetén.

Érdekel a biztosítás

Miért jó?

Utazási célhoz igazodó szolgáltatás

Szolgáltatások széles körét magába foglaló, magas térítési limiteket tartalmazó szolgáltatási csomagok.   

Minimális adminisztrációs igény 

A keretnapos termékváltozatnál ügyfeleinkkel közösen alakítjuk ki az utazások lejelentésének formáját és gyakoriságát. 

Éves utasbiztosítás esetén egyáltalán nincs szükség a kiutazások adminisztrálására.  

Keretnapos és éves bérlet opció

Két termékváltozatot is kínálunk a külföldi utazások gyakoriságától, átlagos hosszától, illetve attól függően, hogy egy változó vagy inkább állandó utazói körről van-e szó.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Keretnapos üzleti utasbiztosításunkat: 

 • ha a kiutazások tartama rövidebb,
 • egyszerre többen, több helyre is utaznak,
 • az utazók köre változó.
Promo Image

Éves üzleti biztosításunkat: 

 • ha az utazók köre korlátozott és állandónak mondható,
 • magas az egy főre eső kiutazások száma.

Szolgáltatási csomagok

Basic

 • Balesetből, betegségből eredő sürgősségi orvosi kezelés:
  25.000.000 Ft
 • Helyettesítés:
  100.000 Ft
 • Útipoggyász értékének térítése:
  150.000 Ft
 • Poggyászkésés 12 órán túl:
  30.000 Ft

Benefit

 • Balesetből, betegségből eredő sürgősségi orvosi kezelés:
  50.000.000 Ft
 • Utazás törlése:
  250.000 Ft
 • Helyettesítés:
  250.000 Ft
 • Útipoggyász értékének térítése:
  300.000 Ft
 • Poggyászkésés 4 órán túl:
  100.000 Ft 

Best

 • Balesetből, betegségből eredő sürgősségi orvosi kezelés:
  250 000 000 Ft
 • Utazás törlése:
  500 000 Ft
 • Helyettesítés:
  500 000 Ft
 • Útipoggyász értékének térítése:
  400 000 Ft
 • Poggyászkésés 4 órán túl:
  250 000 Ft 

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

 • egészségügyi segítségnyújtás és biztosítás
 • segítségnyújtás és költségtérítés váratlan helyzetekben
 • balesetbiztosítás
 • poggyászbiztosítás és útiokmányok pótlása 
 • jogi segítségnyújtás és felelősségbiztosítás

Mik a legfontosabb esetek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

 • háborús események, zavargások, fegyverhasználat
 • a Biztosított öngyilkossága vagy öngyilkossági kísérlete, gyógyszer-, alkohol- vagy drogelvonás, vagy a Biztosított alkoholos állapota
 • az utazás megkezdése előtt is fennálló betegség eredményeként bekövetkezett esemény
 • a 25. hetet betöltött terhességgel kapcsolatban bekövetkező biztosítási események
 • hivatásos sportolói tevékenységgel, extrém sporttal kapcsolatos esemény 
A teljeskörű szabályozást a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

 • ha az esemény a Biztosított szándékosan elkövetett bűncselekményével kapcsolatban következett be 
 • ha az esemény a Biztosított súlyosan ittas vagy bódító, kábító vagy más hasonló hatású szertől befolyásolt állapotával összefüggésben következett be ha az esemény a Biztosított érvényes jogosítvány nélküli vagy alkoholos állapotban történő gépjárművezetésével összefüggésben következett be.
A fentiekre vonatkozó teljeskörű részletezést a biztosítási feltételek tartalmazzák. 

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási fedezet Magyarország területén kívül az egész világra kiterjed.

Kettős állampolgárságú biztosítottak esetén a kockázatviselés nem terjed ki a biztosított állampolgársága(i) szerinti államok területén bekövetkezett biztosítási eseményekre.

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

 • A Szerződés határozatlan tartamra jön létre, kivéve, ha azt a Felek határozott időre kötik. Határozatlan tartamú szerződés esetén a biztosítási időszak 1 év. A biztositás kezdeti és lejárati időpontját a biztositasi szerződés (kötvény) tartalmazza. 
 • Határozott tartamú Szerződés esetén a biztositasi időszak a biztosítási szerződés kezdete és lejárata közti időszak, amely dátumok a Szerződésben (kötvényen) kerülnek rögzítésre. 
 • A Biztosító kockázatviselése a biztosítás kezdeti napján 0 órától a biztosítás lejárati napján 24 óráig terjedő időtartam alatt bekövetkezett biztosítási eseményekre terjed ki.

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kérdése van?

Kérjük, tárcsázza segélyszámunkat: +36 1 458-4484. A kárt lehetőleg azonnal, de legkésőbb 24 órán belül jelentse be! Sürgősségi ellátást igénylő esetekben kérjük, hogy az adott ország segélyhívó számát tárcsázza elsőként. 
Célunk, hogy segítsük Önt a kárrendezés minden lépésében. Elsőként azonosítjuk, és ellenőrizzük az Ön adatait. Ezt követően a káresemény adatainak megadása szükséges: milyen káresemény történt, hol, mikor, milyen körülmények közt. Ezt követően tájékoztatást adunk, hogy biztosítási szerződése kiterjed-e a bejelentett kárra, illetve kárával kapcsolatban fennáll-e bármilyen korlátozás, kizárás. 
A Biztosító a káresemény bekövetkezése esetén azon okiratok bemutatását kérheti, amelyek alkalmasak a káresemény bizonyítására. A Biztosító a szolgáltatása teljesítésének esedékességét csak olyan okirat bemutatásától teszi függővé, amely a Biztosítási esemény bekövetkezésének igazolásához, illetve a teljesítendő szolgáltatás mértékének meghatározásához szükséges.

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Van már biztosításom

Responsive Image Korábbi feltételek

Ezek a termékek is érdekelhetik