All Risks Vagyon- és üzemszünet biztosítás 

Az All Risks Vagyon- és üzemszünet biztosítás célja elsősorban a katasztrófa jellegű, véletlen, váratlan, külső okból bekövetkező károk pénzügyi következményei alól történő mentesítés.

Érdekel a biztosítás

Miért jó?

Biztosítható vagyontárgyak széles köre

Saját- és idegen tulajdonú, valamint bérelt/lízingelt vagyontárgyak (jellemzően épületek/építmények, technológiai berendezések, készletek, anyagok, félkész termékek, készpénz, illetve egyéb értékcikk), amelyek megóvásában a biztosított érdekelt

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Nagyvállalatoknak

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

A biztosított vagyontárgyakban, vagy azok részeiben, a biztosítási időszak alatt, hirtelen balesetből adódóan, véletlen, váratlan, előre nem látható, külső okból – a kockázatviselési helyen bekövetkező, és a biztosított vagyontárgyak károsodásával, megsemmisülésével járó olyan kár, melynek oka nem esik a biztosítási feltételekben meghatározott kizárások alá, valamint amely eseményekre vonatkozóan a biztosító a biztosítási szerződésben foglaltak szerint nem zárta ki a kockázatviselési kötelezettségét, továbbá amely javítást vagy pótlást, helyreállítást tesz szükségessé.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

  • háborús események, harci cselekmények, zavargások, hadi eszközök, terrorizmus által okozott károk
  • biztonság-technikai rendszerek működésének hiánya
  • nem rendeltetésszerű használat, kezelési hiba
  • elhasználódás, kopás, konstrukciós hiba

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

  • szándékos vagy súlyos gondatlan magatartás
  • kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási szerződés területi hatálya Magyarország, a kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei.

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

Határozatlan időtartamra szól, a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk! 

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Van már biztosításom

Responsive Image Kárügyintézés
Responsive Image Korábbi feltételek

Ezek a termékek is érdekelhetik