Építés-szerelés biztosítás - C.A.R.

Fedezete a kivitelezési- és szerelési teljesítés tárgyát képező építményekben, ill. gépekben, berendezésben, a megvalósításhoz szükséges munkagépekben, bármely - a szabályzatban nem kizárt - okból, véletlen, váratlan, balesetszerűen keletkező materiális károkra vonatkozik.

All Risks típusú biztosítás.

A kockázatviselés kiterjed a szerződésen kívüli harmadik személynek okozott károkra is. A fedezeti kör speciális többletkockázatokra is kiterjeszthető.

Érdekel a biztosítás

Miért jó?

Teljessé teheti technikai eszközeinek védelmét

Biztosításainkkal lefedheti vállalkozásának technikai kockázatait, legyen szó épületek, létesítmények, építés-szerelési gépek biztosításáról. Kiegészítő biztosításainkkal pedig tovább növelheti a nyugodt munkakörülményeket.

Szakértői támogatás

Az építés-szerelés biztosítás speciális ismereteket igényel, ezért kollégáink segítenek az igények felmérésében és a szükséges záradékok ismertetésében.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Nagyvállalatoknak 

Promo Image

Vállalkozóknak 

Promo Image

Egyéb szervezeteknek

Kiegészítő biztosítások

Speciális többletkockázatokra

A biztosítás az építés tárgyában keletkezett károkon kívül speciális többletkockázatokra is kiterjeszthető (szavatossági időre, környező vagyontárgyakra, a már átadott létesítményekre, az úgynevezett keresztfelelősségi fedezetre és még számos egyéb kiterjesztésre, egyedi megállapodás szerint).

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

Vagyonbiztosítás: A jelen vagyonbiztosítási feltételek szerint biztosítási esemény a biztosított vagyontárgyaknak előre nem látható okból, véletlenül, váratlanul bekövetkezett minden olyan károsodása, amely a vagyontárgy rendeltetésszerű használata, illetőleg az építési/szerelési tevékenység folytatása érdekében a károsodott vagyontárgy javítását, helyreállítását, pótlását teszi szükségessé, és amellyel kapcsolatban a biztosító kártérítési kötelezettségét nem zárta ki. 

Felelősségbiztosítás: A biztosító a szerződésben meghatározott módon és mértékben megtéríti a biztosított helyett azokat a személysérüléses és dologi károkat, amelyeket a biztosított a biztosítás tárgyát képező építési/szerelési tevékenység során a jelen szerződés alapján biztosítottnak nem minősülő harmadik személynek szerződésen kívül okozott, és amelyekért a magyar jog szabályai szerint felelősséggel tartozik.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

  • háborús események, harci cselekmények, zavargások, hadi eszközök, terrorizmus által okozott károk
  • nukleáris energia károsító hatása
  • hibás tervezés miatt keletkezett károk
  • nem rendeltetésszerű használat, kezelési hiba
  • elhasználódás, kopás, konstrukciós hiba

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

  • jogellenes, szándékos vagy súlyos gondatlan magatartás
  • kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése
  • a biztosító a kártérítési összeget a biztosítási módozat szerinti önrész levonásával határozza meg

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási szerződés területi hatálya Magyarország, a kockázatviselés helye a biztosítási szerződésben megjelölt ingatlanok (telephelyek), épületek vagy az épületek helyiségei.

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

Határozott időtartamra szól és a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

Szijjártó Gerda
Üzletfejlesztési csoportvezető
UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: gerda.szijjarto@uniqa.hu

Van már biztosításom

Responsive Image Kárügyintézés
Responsive Image Korábbi feltételek 

Ezek a termékek is érdekelhetik