Járművek káreseményeivel kapcsolatos kárrendezési tájékoztató: Casco biztosítás

Tisztelt Ügyfelünk!

Az alábbiakban a gépjármű kárrendezéssel kapcsolatos néhány fontos tudnivalóra szeretnénk felhívni szíves figyelmét. Kérjük, olvassa el figyelmesen tájékoztatónkat, mellyel segítségére kívánunk lenni abban, hogy az Önt ért káresemény miatt minél kevesebb további teendője adódjon.

Jelen tájékoztató a 2014. évi LXXXVIII törvényben előírt tájékoztatási kötelezettségünknek eleget téve készült és 2021.06.26-tól érvényes.

Kárbejelentését megteheti:

 • online kárbejelentő felületünkön, melyet ide kattintva ér el,
 • elektronikus úton a kar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül, ügyfélszolgálati időben, az alábbi telefonszámon: 
+36 1 544 5555
 
 • postai úton az alábbi címen: 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70–74.,
 • személyesen, a Biztosító Központi Személyes Ügyfélszolgálatán (1134 Budapest, Róbert Károly krt.70–74.), ügyfélfogadási időben, melyről ide kattintva tájékozódhat, vagy kirendeltségeinken

Kártérítési igény bejelentéséhez kérjük használja az itt található kárbejelentő nyomtatványt.

Kárbejelentésének beérkezését követően kollégáink megkezdik a kárrendezési folyamatot, melyhez kérjük segítő közreműködését.

Ennek során intézkednek, hogy a DEKRA-Expert Kft. független szakérői iroda munkatársa a lehető legrövidebb időn belül felvegye a megadott elérhetőségen a kapcsolatot Önnel, és járművének szakértői szemle időpontját egyeztesse. A szakértői szemlére az Ön által megjelölt helyszínen a megjelölt időpontban kerül sor, melynek során az eljáró kárszakértő rögzíti járművének sérüléseit, fényképfelvételeket készít, illetve elvégzi a szakvéleményhez szükséges adminisztrációs teendőket. A kárfelvételi eljárás során a szakértő átadja Önnek (vagy megbízottjának) a kárfelvételi jegyzőkönyv egy példányát, illetve az átvett és a kárrendezéshez esetleg még pótolandó dokumentumok listáját.

A szakértői vélemény beérkezését követően kárügyintéző kollégáink megkezdik a rendelkezésre álló dokumentumok, adatok feldolgozását annak érdekében, hogy kárügyében érdemi információval szolgálhassanak, illetve kártérítési igényét mielőbb rendezhessék.

Kárügyének státuszáról, a kárrendezési folyamat aktuális teendőiről ide kattintva tájékozódhat.

Kollégáink a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok beérkezését követő 15 napon belül, de ezek beérkezésének hiányában is legkésőbb egy hónapon belül, a kártérítési igényben szereplő egyes jogcímekkel összefüggésben kártérítési javaslatot tesznek Önnek, illetve amennyiben ez nem lehetséges annak indokáról tájékoztatást adnak.

A Biztosító a biztosítással és a kárrendezési eljárással kapcsolatosan a biztosítási titokra és az adatvédelemre vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően, kizárólag a biztosítási titok megismerésére jogosult személyeneknek, azonosítást követően adhat tájékoztatást. Biztosítási titok megismerésére jogosult személy például az érintett biztosítás Szerződője, Biztosítottja vagy az általuk meghatalmazott személy. A meghatalmazások formai és tartalmi követelményeivel kapcsolatosan bővebben ide kattintva tájékozódhat.

A kárrendezési eljárás során kollégáink egyedileg vizsgálják, melyek a kárrendezéshez nélkülözhetetlen iratok, és erről tájékoztatást is adnak. Az általános esetekben leggyakrabban bekért iratok:

 • Kitöltött kárbejelentő lap
 • Hatósági intézkedés dokumentumai
 • A baleset során a gépjárművet vezető személy jogosítvány másolata
 • Forgalmi engedély másolata
 • Törzskönyv másolat
 • Finanszírozói nyilatkozat
 • Javítási számla

A felsoroltakon kívül, a kártérítési igények rendezése során egyes esetekben egyéb dokumentumok benyújtására is szükség lehet. Az ezekben az esetekben bekérhető dokumentumok listáját az Ön által megkötött casco biztosítási szerződés feltételei tartalmazzák.

Kérjük, hogy a biztosítási eseményt annak bekövetkeztét követően, a lehető legrövidebb időn belül jelentse be társaságunk felé, a szerződési feltételekben meghatározottak szerint.

Kollégáink mindent megtesznek, hogy a kártérítési igény mielőbb rendezésre kerüljön.

Az ehhez szükséges tevékenységek és ezek átlagos időtartama:

 • Szakértői kapcsolatfelvétel: a kárbejelentést követő 2 munkanapon belül
 • Szakértői szemle: az egyeztetést követő 3 munkanapon belül
 • Biztosító a kárrendezéshez szükséges nélkülözhetetlen dokumentumok beérkezésétől számított 15 napon belül fizeti meg a kártérítés összegét a szerződéses feltételekben meghatározottak szerint.

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, casco vagyonbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 5 év alatt évülnek el.

Egyezség: A felek kölcsönös engedményeket követően a kártérítési összegben megállapodást kötnek, ezzel a károsult a közlekedésbiztonsági szempontokra is tekintettel a jármű megjavíttatása helyett – javítási számla benyújtása nélkül- a nettó kártérítési összeggel szabadon kíván rendelkezni.

Számla benyújtásával: A sérült jármű eredeti állapotának helyreállítását arra szakosodott javító vállalkozás végzi. A javításról kiállított pénzügyi bizonylat, számla benyújtását követően, annak tartalmi és formai ellenőrzését követően kerül sor a megállapított kártérítési összeg kifizetésére.

Gazdasági totálkár: A gépjármű teljes megsemmisülése, eltűnése, vagy olyan mértékű károsodása, hogy a helyreállítás, vagy a javítás már nem gazdaságos.

Akkor állnak be a feltételei, ha a káresemény következtében károsult gépjármű megjavíttatása gazdaságilag nem indokolható, mivel annak javítási, valamint a kár elhárításával kapcsolatos egyéb költségei, illetve a javítást követően fennmaradó értékcsökkenés összege a gépjármű forgalmi értékének maradványértékkel (roncsértékkel) csökkentett összegét meghaladja.

A Biztosító a megállapított szolgáltatási összeget banki átutalással vagy postai úton történő kifizetéssel tudja teljesíteni.

Felmerülő kérdéseivel kapcsolatban ügyfélszolgálati munkatársaink készséggel állnak rendelkezésére az alábbi elérhetőségeken:

 • elektronikus úton a kar@uniqa.hu e-mail címen,
 • telefonon a Biztosító Telefonos Ügyfélszolgálatán keresztül a következő telefonszámon, ügyfélszolgálati időben:
+36 1 544 5555