Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása

Vállalkozása folytasson szolgáltatói vagy termelői tevékenységet, bármikor történhet olyan váratlan esemény, amely során megsérülhet egy gép, berendezés.

A Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítás All Risks típusú (minden kockázatra szóló) biztosítás. Minden olyan előre nem látható, véletlen és váratlan kívülről ható esemény, erőhatás okozta kárt megtérít, amely a gépekben, berendezésekben keletkezik.

Érdekel a biztosítás

Miért jó?

Teljessé teheti technikai eszközeinek védelmét

Lefedheti vállalkozásának technikai kockázatait, legyen szó gépek, vagy berendezések biztosításáról. 

Szakértői támogatás

A Gépek, berendezések összkockázatú vagyonbiztosítása sok esetben speciális ismereteket igényel, ezért kollégáink segítenek az igények felmérésében és a szükséges záradékok ismertetésében.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Nagyvállalatoknak

Promo Image

Vállalkozóknak 

Promo Image

Egyéb szervezeteknek

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

Minden olyan előre nem látható, véletlen és váratlan kívülről ható esemény, erőhatás, amely a szerződési feltételek szerint megalapozza a biztosító kártérítési kötelezettségét és a biztosítási szabályzatban nem került kizárásra.

Gépek, műszaki berendezések, felszerelések, elektromos-elektronikus gépek, berendezések, felszerelések, mezőgazdasági gépek, forgalmi engedélyre nem kötelezett járművek, lassújárművek, önjáró gépek, járművek felépítményei, illetve egyéb gépek, berendezések kívülről ható esemény, erőhatás miatti sérülésére nyújt fedezetet.

Mik a legfontosabb elemek, melyekre nem nyújt fedezetet a biztosítás?

  • háborús események, harci cselekmények, zavargások, hadi eszközök, terrorizmus által okozott károk
  • nukleáris energia károsító hatása
  • hibás tervezés miatt keletkezett károk
  • nem rendeltetésszerű használat
  • elhasználódás, kopás, konstrukciós hiba

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

  • jogellenes, szándékos vagy súlyos gondatlan magatartás
  • kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése
  • a biztosító a kártérítési összeget a biztosítási módozat szerinti önrész levonásával határozza meg

Hol érvényes a biztosításom?

A biztosítási szerződés területi hatálya Magyarország, a kockázatviselés helye a kötvényben megjelölt kockázatviselési hely.

Mettől meddig tart a biztosító kockázatviselése?

Lehet határozott, vagy határozatlan és a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Van már biztosításom

Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Korábbi feltételek

Ezek a termékek is érdekelhetik