Perfekt géptörésbiztosítás

Termelő, illetve szolgáltató tevékenység közben óhatatlanul előfordulhat olyan váratlan esemény, amelynek során gépek, berendezések, eszközök belső erőhatás miatt hirtelen törése, repedése következhet be. Ez a vagyontárgyak részleges vagy teljes működésképtelenségét okozhatja, a termelés, szolgáltatás pedig részben vagy teljes mértékben lehetetlenné válhat.

Perfekt géptörésbiztosításunkkal a kártérítés a berendezés javításának, illetve egy hasonlóval való pótlásának a költségeit fedezheti. 

Érdekel a biztosítás

Miért jó?

Teljessé teheti technikai eszközeinek védelmét

Biztosításainkkal lefedheti vállalkozásának technikai kockázatait, legyen szó gépek vagy berendezések biztosításáról. Kiegészítő biztosításainkkal pedig tovább növelheti a nyugodt munkakörülményeket.

Szakértői támogatás

A géptörés biztosítás speciális ismereteket igényel, ezért kollégáink segítenek az igények felmérésében és a szükséges záradékok ismertetésében.

Kinek ajánljuk?

Promo Image

Nagyvállalatoknak

Promo Image

Vállalkozóknak

Promo Image

Egyéb szervezeteknek

Kiegészítő biztosítások

Géptörés- üzemszünet biztosítás

A termelési, szolgáltatási idő kiesése - az üzemszünet - is rövidebb lehet, ha segít a géptörés-üzemszünet biztosítás, hiszen a szükséges kevesebb pénzt rövidebb idő alatt is elő lehet teremteni. E biztosítási módozatnak kulcsszerepe van a gazdálkodó szervezetek magasabb szintű védelmében, mivel biztosítást kötni a technikai okokból eredő üzemszüneti veszteségekre csak a géptörés-biztosításhoz mint alapbiztosításhoz lehet.

Termék részletek

Mik a legfontosabb elemek, melyekre kiterjed a biztosítás?

Minden olyan előre nem látható, véletlen és váratlan belülről ható esemény, erőhatás, amely a szerződési feltételek szerint megalapozza a biztosító kártérítési kötelezettségét és a biztosítási szabályzatban nem került kizárásra.

Melyek a legfontosabb elemek, amire nem nyújt fedezetet a biztosítás?

  • háborús események, harci cselekmények, zavargások, hadi eszközök, terrorizmus által okozott károk
  • nukleáris energia
  • tűz, robbanás

Mik a legfontosabb korlátozások a biztosítási fedezetben?

  • jogellenes, szándékos vagy súlyos gondatlan magatartás
  • kármegelőzési és kárenyhítési kötelezettség megszegése
  • a biztosító a kártérítési összeget a biztosítási módozat szerinti önrész levonásával határozza meg.

Hol érvényes a biztosításom?

A kockázatviselés helye Magyarország, vagy a kötvényben kizárólagosan megjelölt kockázatviselési hely.

Mikortól meddig tart a biztosító kockázatviselése?

Határozatlan időtartamra szól és a biztosítási szerződésben meghatározott időpontban kezdődik. 

Részletes tájékoztatás

További részletes információkért olvassa el termékismertetőnket! 

Kapcsolat

Forduljon hozzánk!

UNIQA Biztosító Zrt. Vállalati Üzletág
E-mail: corpokozpont@uniqa.hu

Van már biztosításom

Responsive Image Kárbejelentés
Responsive Image Korábbi feltételek

Ezek a termékek is érdekelhetik