KGFB – kösse meg online akár 35% kedvezménnyel!

Számolja ki díját KGFB kalkulátorunkkal és kösse meg szerződését online pár perc alatt!

Díjat kalkulálok

Miért éri meg Önnek az UNIQA KGFB?

Akár 35% kedvezmény

A számos választható kedvezménynek köszönhetően akár 35%-kal kedvezőbb áron köthet szerződést.

Online szerződéskötés

Egyszerűen, percek alatt, online kiszámolhatja kötelező biztosítása díját, és meg is kötheti a szerződést.

Védelem Európa egész területén

Az UNIQA Kötelező gépjármű-felelősségbiztosítása kiterjed a Zöldkártya Egyezmény valamennyi országára.

Mire terjed ki a biztosítás?

Mikor fizet a biztosító?

A jármű normál üzemeltetése során okozott személyi és  dologi sérüléses károk esetén.

Mikor nem fizet a biztosító?

A biztosítás nem terjed ki különösen arra a kárra, amely:

 • a károkozó gépjárműben keletkezett
 • üzemi balesetnek minősül, és a gépjármű javítási vagy karbantartási munkái során keletkezett
 • a gépjármű üzemeltetésével egyéb vagyontárgyban folyamatos állagrongálással okozott, illetőleg állagromlásból adódott
 • gépjárműverseny vagy az ahhoz szükséges edzés során következett be

A jelen felsorolás nem teljeskörű, a részletekért kérjük olvassa el a Biztosítási termékismertetőt  és a Biztosítási feltételeket.

Mik a szerződéskötés lépései?

Responsive Image

Adja meg a kiválasztott gépjármű és a szerződő adatait

Responsive Image

Tekintse át a biztosítási ajánlatot és fogadja el azt

Responsive Image

Válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot

Responsive Image

Véglegesítse szerződését és határidőn belül fizesse ki az első díjat

Milyen kedvezményekre számíthat KGFB kötéskor?*

KGFB kedvezmények kampányos oldalhoz

10% Díjfizetési mód, gyakorisági kedvezmény 

10% Családi kedvezmény 

25% casco együttkötési kedvezmény

10% Közszolgálati dolgozói kedvezmény

10% e-kommunikáció kedvezmény

A jelen felsorolás nem teljeskörű, az elérhető kedvezményekért kérjük olvassa el a hatályos KGFB díjtarifa ismertetőt

* Az elérhető kedvezmények mértéke: 

 • Maximum 35% kedvezmény érhető el természetes személy és nem természetes személy  szerződő személygépkocsira történő KGFB kötés esetén
 • Maximum 30% kedvezmény érhető el természetes személy szerződő kis tehergépkocsira (3,5 tonnát meg nem haladó) történő KGFB kötés esetén 
 • Maximum 20% kedvezmény érhető el nem természetes személy szerződő kis tehergépkocsira (3,5 tonnát meg nem haladó) történő KGFB kötés esetén
Responsive Image

Miért éri meg az UNIQA-t választani?

80 018
esetben segítettünk ügyfeleinknek
35 659 147 353
forintot fizettünk ki
4,8 / 5
ügyfeleink elégedettsége
Az adatokat 2022. január 1. óta mérjük
A honlapon közölt statisztikai információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok pontosságát az UNIQA Biztosító Zrt. nem garantálja és nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Csak az UNIQA Biztosító Zrt. által hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak. A jelen honlap és a honlapon közölt statisztikai információk, adatok szerzői jogvédelem alatt állnak, annak vagy bármely részének jogosulatlan felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül.

Kérdése van?

 • a biztosítási díj a Biztosítót a kockázatviselés tartamára előre illeti meg,
 • a biztosítási díj fizetésének módját és gyakoriságát a szerződés tartalmazza a Szerződő és a Biztosító megállapodása szerint,
 • a díjfizetés történhet egy, kettő, vagy négy részletben a termékre vonatkozó teljeskörű tájékoztatókban foglaltak figyelembevételével; banki és egyéb szolgáltatókon keresztül történő átutalással, csoportos beszedéssel, vagy bankkártyás teljesítéssel vagy postai csekken.
 • a biztosítási díjat (és amennyiben szerződésére vonatkozik baleseti adó, illetőleg fedezetlenségi díj fizetési kötelezettség, akkora baleseti adót és a fedezetlenségi díjat is) a számviteli bizonylaton megjelölt határidőre, de legkésőbb az esedékességtől számított 60. napig meg kell fizetnie, különben a szerződés megszűnik
A biztosítási fedezet kiterjed az Európai Gazdasági Térség (beleértve: Magyarország) és Svájc területére, valamint a Zöldkártya Rendszerbe tartozó területekre.
A biztosítási fedezet a szerződésben meghatározott időpontban kezdődik és a szerződésben meghatározott időpontig tart. 
A biztosítás megszűnik:
 • érdekmúlással (pl. tulajdonosváltás vagy forgalomból kivonás esetén)
 • díjfizetési kötelezettség elmulasztásával (nemfizetés esetén)
 • külföldi nyilvántartásba vétellel (ha másik országban helyezik forgalomba az autót)
 • határozott időtartam lejártával
A biztosítás megszüntetésre kerülhet: 
 • rendes felmondással
 • közös megegyezéssel
A gépjármű-felelősségbiztosítást minden magyarországi telephelyű forgalmi engedélybe bejegyzett üzembentartónak kell megkötnie, ennek hiányában a gépjármű tulajdonosának.
A biztosítási szerződést mielőbb újra kell kötni (biztosítási időszakon belül ugyanahhoz a biztosítóhoz, ahol megszűnt a szerződés), annak érdekében, hogy a fedezetlen időszak minél rövidebb legyen. A biztosítás megköthető honlapunkon, vagy üzletkötőjén keresztül.
Szerződéskötéskor a Biztosító, a Szerződő által megadott adatok alapján a kártörténeti nyilvántartásból ellenőrzi a bonus-malus besoroláshoz szükséges adatokat. A Biztosító a biztosítási időszak kezdetét követő 15–30. napig a szerződéskötéskor megadott forgalmi rendszám, a megszűnt szerződést kezelő Biztosító neve és a biztosítási kötvényszáma alapján a kártörténeti nyilvántartásból lekérdezi a besoroláshoz szükséges adatokat, és ennek megfelelően 45 napon belül visszamenőleges hatállyal megállapítja a szerződés végleges bonus-malus besorolását.
 A Biztosító minden esetben a gépjármű üzemeltetése során másnak okozott károkat téríti meg a károsult részére.
Az ideiglenes kivonás tényét jeleznie kell a biztosító felé. A kivonás időtartama alatt díjfizetési kötelezettség nem áll fenn. Amennyiben a gépjármű a kivonástól számított egy éven belül ismét forgalomba helyezésre kerül, szintén jelezni szükséges a biztosító társaság felé. Ha a kivonás időtartama eléri az egy évet, a szerződés a jogszabályi előírásoknak megfelelően érdekmúlás miatt megszüntetésre kerül. Ebben az esetben akkor kell új biztosítást kötni, ha a gépjárművet visszahelyezik forgalomba.
A díj esedékességétől számított 60 napos időszak, melynek a díj megfizetése nélkül történő leteltével a szerződés díjnemfizetéssel megszűnik

A díjnemfizetés ellenére a biztosító kockázatviselése ebben a 60 napban is fennáll. A díj esedékességétől számított 30. napig – a következményekre történő figyelmeztetés mellett – fizetésre vonatkozó felszólítást küldünk. Amennyiben az esedékes biztosítási díjat  a 60 napos időszak végéig nem fizetik meg, a 60. napon díjnemfizetés miatt megszűnik a szerződés.

A megszűnést követően az üzemben tartónak új biztosítást kell kötnie. Ha a megszűnt szerződést az évforduló előtt köti újra, akkor azt kizárólag társaságunknál teheti meg. Ha az újrakötésre az évfordulót követően kerül sor, akkor a szerződést bármely biztosítónál megkötheti.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződés újrakötése alkalmával köteles befizetni a díjnemfizetéssel megszűnt szerződés türelmi időre járó díját, a fedezetlenségi díjat és az adottbiztosítási időszak hátralévő részére járó díjat.