Responsive Image

UNIQA HomeGuard lakásbiztosítás online 10% kedvezménnyel! 

Velünk biztonságban tudhatja otthonát! Fizessen csak a mindennapok során bekövetkező károk elleni védelemért  és a többit bízza ránk! 

Online szerződéskötéssel és kárbejelentéssel kényelmesen intézheti lakásbiztosítását otthonról. 

Miért érdemes az UNIQA HomeGuard lakásbiztosítást választani?

Számos kedvezmény

A választható kedvezmények mellett garantált 10%-ot lefaragtunk a lakásbiztosítás éves díjából, ha online köt szerződést.

Online kalkuláció és szerződéskötés

Néhány kattintással kiszámolhatja lakásbiztosítása várható díját, és néhány lépésben meg is kötheti azt.

Akár 3 munkanapos szolgáltatási garancia  

Egyszerűbb és online bejelentett károk esetén, ha minden szükséges információt hiánytalanul megad, garantáltan három munkanapon belül rendezzük a kárt – ellenkező esetben kötbért fizetünk Önnek. 

Mire terjed ki az UNIQA HomeGuard lakásbiztosítás?

Mikor nem fizet a biztosító?

Különösen:

 • fazsindely-, nád-, szalma tetőzetű épületekre, melléképületekre és a bennük levő ingóságokra,
 • földbe vájt, kikövezetlen, vagy alapozás nélküli épületekre, melléképületekre,
 • albérlők, fizetővendégek vagyontárgyaira,
 • a Biztosítási Feltételekben megjelölt egyes vállalkozói tevékenységekre,
 • a Biztosított hivatásszerű munkavégzése közben bekövetkező balesetekből eredő személyi sérüléses károkra.

A jelen felsorolás nem teljes körű, a részletekért kérjük, olvassa el a Biztosítási termékismertetőt , illetve a Biztosítási feltételeket.

Csomagok: válassza az Önnek megfelelőt!

Alap csomag

A károk háromnegyedét a vezetékes vízkár, viharkár, üvegkár, beázás és villámcsapás teszi ki. Ezek ellen már Alap csomagunk is védelmet nyújt.

Médium csomag

Az Alap csomag eseményein túl magasabb kárkifizetési limiteket és még szélesebb körű szolgáltatásokat tartalmaz.

Prémium csomag

Prémium csomagunk Médium csomagunknál bővebb szolgáltatási kört, illetve kiemelkedően magas kárkifizetési limiteket kínál. 

Milyen kedvezményekre számíthat, ha lakásbiztosítást köt? 

HG kedvezmények kampányos oldalhoz

10% kedvezmény online kötés esetén

10% e-kommunikáció kedvezmény 

10% kedvezmény, ha 3 éves határozott tartamra köti meg szerződését

10% kedvezmény csoportos beszedési megbízás esetén

Responsive Image

Mik a szerződéskötés lépései?

Responsive Image

Adja meg a kiválasztott ingatlan és a szerződő adatait

Responsive Image

Tekintse át a biztosítási ajánlatot és fogadja el azt

Responsive Image

Válassza ki az Önnek megfelelő fizetési módot

Responsive Image

Véglegesítse szerződését és határidőn belül fizesse ki az első díjat

Miért éri meg az UNIQA-t választani?

41 588
esetben segítettünk ügyfeleinknek
19 032 594 552
forintot fizettünk ki
4,8 / 5
ügyfeleink elégedettsége
Az adatokat 2023. január 1. óta mérjük
A honlapon közölt statisztikai információk, adatok kizárólag tájékoztató jellegűek, azok pontosságát az UNIQA Biztosító Zrt. nem garantálja és nem vállal felelősséget a hibákból, pontatlanságokból és technikai jellegű problémákból adódó károkért. Csak az UNIQA Biztosító Zrt. által hivatalosnak minősített nyomtatott dokumentumok tekinthetők hiteles forrásnak. A jelen honlap és a honlapon közölt statisztikai információk, adatok szerzői jogvédelem alatt állnak, annak vagy bármely részének jogosulatlan felhasználása a szerzői jog megsértésének minősül.

Kérdése van?

 • Épület és ingóság esetén a megadott kockázatviselés helyén. 
 • Felelősségbiztosítás esetén ez a választott csomag függvénye, akár a Föld összes országára (kivéve USA és Kanada) kiterjedhet.
 • A magával vitt ingóságok biztosítási eseményeire vonatkozóan Magyarország területén.
A tájékoztatás nem teljes körű, a részletekért kérjük, olvassa el a Biztosítási termékismertetőt , illetve a Biztosítási feltételeket.
 • A biztosítás a kockázatviselési időn belül érvényes. A kockázatviselés kezdete a szerződés megkötését nap 0:00 órája vagy a biztosító és a szerződő által meghatározott későbbi időpont.
 • A biztosítási időszak egy naptári év.
 • Balesetbiztosítási fedezet esetén a kockázatviselés a Biztosított 1. életévének betöltésétől a 70. életévének betöltésének napjáig
A tájékoztatés nem teljes körű, a részletekért kérjük, olvassa el a Biztosítási termékismertetőt , illetve a Biztosítási feltételeket.
Javasoljuk, hogy próbáljon meg mindent megtenni az esetlegesen bekövetkező károk megelőzése, illetve elhárítása érdekében! Amennyiben szükséges, feltétlenül értesítse az illetékes hatóságokat (tűzoltóság, rendőrség)! A bekövetkezett kárt lehetőség szerint mihamarabb, de legkésőbb 2 munkanapon belül jelentse be a biztosítónál!

Kárbejelentés: A bekövetkezett káreseményt a gyorsabb kárrendezés érdekében minél részletesebben dokumentálja, készítsen fényképeket! A legszükségesebb munkálatok után  a teljes helyreállítást csak a biztosító általi kárfelmérés megtörténtét követően kezdje meg!
A biztosító bizonyos esetekben úgynevezett kárszemlét tart, vagyis felméri a kár mértékét. Ez egyes esetekben személyesen, máskor pedig videóhívás útján történik. Videóhívás esetén a beszélgetés során Ön mobil eszközén (pl. okostelefon, tablet) keresztül, az ún „i2i” videóalkalmazás segítségével bemutatja a kárt a szakértőnek, aki elvégzi a kárbecslést és tájékoztatást ad, valamint optimális esetben a végleges kártérítési összeget is megállapítja.   Amennyiben bármilyen nehézség lépne fel, akkor a kártérítési összeg megállapítása későbbi időpontban történik. Biztosító szolgáltatása az igénybejelentést követő 15 napon belül esedékes. Ha a Szerződő / Biztosított (a Biztosító szolgáltatásra jogosult) okirat, dokumentum benyújtására kötelezett, úgy a 15 napos határidő az utolsó irat, okirat, dokumentum beérkezésének napjától számítandó.
Holnapunkon a Kárstátusz opcióban néhány adat megadásával követheti a kárbejelentés aktuális státuszát. 

Érdekli a lakásbiztosításunk?

Űrlap

Kapcsolatfelvétel