Webtartalom-megjelenítő Webtartalom-megjelenítő

Lakás és társasház biztosításokra vonatkozó kárrendezési tudnivalók

Károm van, hogy tudom bejelenteni?

Milyen kárrendezési idővel számolhatok?

Mit tegyek a kárrendezés megindításáig?

Mit kérhet tőlem a biztosító?

Hogy fog történni a kárrendezés?

Mikor kapom meg a kártérítési összeget?

Meddig élhetek a kárigényemmel?

Milyen módon léphetek kapcsolatba a Biztosítóval?

 

Károm van, hogy tudom bejelenteni?

Kárbejelentését megteheti:

 • online kárbejelentő felületünkön,
 • e-mail-ben a vagyonkar@uniqa.hu elérhetőségen,
 • ha erre nincs mód, akkor telefonon a Központi Telefonos Ügyfélszolgálatunknál a +36 1/20/30/70 544 5555 számon,
 • postai úton a 1134 Budapest, Róbert Károly krt. 70-74. címen

A kárbejelentéskor munkatársaink áttekintik a biztosítási szerződés érvényességét, és ellenőrzik az adott káreseményre meglévő fedezetet, majd döntenek arról, hogy a kár rendezése milyen módon lehetséges. A helyszíni szemle az adott körülmények között akkor szükséges, ha a szerződés szerinti vagy a kártérítési összeg megállapításához indokolt és elengedhetetlen.

Alkalmazott eljárásunkhoz konstruktív együttműködésére számítunk. Célunk az, hogy – szolgáltatási hitvallásunkhoz híven - az Önnel fennálló biztosítási szerződésben vállaltaknak maradéktalanul eleget tegyünk.

A kárbejelentéshez a következő adatok magadása feltétlenül szükséges:

 • a biztosítás szerződés száma
 • a szerződő és/ vagy biztosított neve, címe, telefonszáma
 • a káresemény helye, időpontja, rövid leírása (a kár keletkezésének oka, körülményei, károsodott vagyontárgyak körének megnevezése - itt még nem szükséges a tételes felsorolás)
 • a kár becsült összege
 • hatóság részéről történt intézkedés megnevezése, ha volt ilyen (pl.: tűzoltóság, rendőrség)

Az adatvédelmi törvény betartása mellett kizárólag az azonosításhoz szükséges adatok egyezősége esetén tudunk szerződéssel, kárral kapcsolatos tájékoztatást adni.

 

Milyen kárrendezési idővel számolhatok?

A kárigényt a kár észlelésétől számított 2 munkanapon belül kell bejelenteni.

A kárbejelentést követően szakértő munkatársunk amint tud, jelentkezik a helyszíni szemle időpontjának, vagy a telefonos kárrendezéshez szükséges adatok egyeztetése érdekében.

Amennyiben a kár a szerződés, és annak feltételei alapján rendezhető, úgy az utolsó szükséges dokumentum beérkezésétől számított legkésőbb 15 napon belül intézkedünk a kártérítés kifizetése felől. Általában kisebb és könnyebben azonosítható károk (például üvegkár, villámcsapás okozta károk) esetében ez a kárbejelentéstől számított 5-8 napon belül meg is történik.

 

Mit tegyek a kárrendezés megindításáig?

A károsultnak a vonatkozó jogszabály és szerződési feltételek szerint kárenyhítési kötelezettsége áll fenn. A kár valós és teljeskörű felmérése érdekében kérjük segítse munkánkat ennek betartásával.

A kárbejelentést követően munkatársunk feladata, hogy 5 munkanapon belül jelentkezzen a helyszíni szemle időpontjának egyeztetése, a kárrendezés elindítása érdekében. Szerződéseink értelmében az 5 munkanapon túl a károsult az elvárt kárenyhítésen túl elkezdheti a helyreállítási munkálatokat. A partneri kapcsolaton alapuló jóhiszemű viszonyunkra alapozva a tömeges károk idején is számítunk arra, hogy a károsultak a kárkép fényképes dokumentálásával, a maradványok megőrzésével segíti a helyreállítás valós költségének megállapításában Társaságunk munkatársait. Ennek megfelelően mi is mindent megteszünk, hogy Ön elégedett legyen szolgáltatásunkkal.

Kérjük, hogy a betöréses lopás- és rablás károkat a lehető legrövidebb időn belül a rendőrségen, a tűzkárokat a katasztrófavédelemnél - oltási munkájuk hiányában is – haladéktalanul jelentse be.

 

Mit kérhet tőlem a biztosító?

A biztosítási esemény, a szolgáltatásra való jogosultság és a szolgáltatás összegének megállapításához munkatársainknak a káreset jellegétől, és a létrejött szerződéstől függően különböző iratokra és bizonylatokra van szükségük. Ezek mielőbbi átadásával gyorsítható a kárrendezés menete.

A kárrendezéshez bekérhető dokumentumokat tételesen a szerződési feltételek tartalmazzák, ezért kérjük, hogy előzetesen mindig tájékozódjon vonatkozó biztosítási feltételeiről.

Az alábbiakban a kárrendezéshez általánosan szükséges fontosabb dokumentumok kerültek felsorolásra, azonban ezektől eltérő – szerződési feltételekben foglalt – további dokumentumok is bekérhetők, amennyiben azok rendelkezésre állása a kárrendezéshez szükséges.

Általában

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épület helyreállítási árajánlat, számla
 • sürgős helyreállítást igénylő kár (pl.: vihar) esetén a káridőpont utáni állapotot ábrázoló fotók

Tűz-, robbanás károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • hatósági bizonyítvány a katasztrófavédelemtől
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák

Elemi károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • régebbi engedélyezési tervek a lakásról, családi házról
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák

Villámcsapás másodlagos (indukciós) hatása

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • szakértői vélemény a károsodott készülékekről
 • javítási árajánlat a készülékekről, számlák

Csőtörés- és beázás károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák
 • nagyobb csőtörés miatti beázás kár esetén károkozói nyilatkozat a szomszédos ingatlan tulajdonosától

Felelősségi károk

 • a károsodott ingóságok azonosítására alkalmas tételes lista
 • épület helyreállítási árajánlatok, számlák
 • felelősséget elismerő károkozói nyilatkozat

Betöréses lopás, rablás

 • az eltulajdonított ingóságok értékelésére alkalmas részletes kárbejelentő (lista)
 • rendőrségi feljelentés
 • rendőrségi nyomozást felfüggesztő határozat
 • a tárgyakról bizonylatok: számla, garanciajegy, adásvételi szerződés, fotó, stb.

Hogy fog történni a kárrendezés?

Kárbejelentését követően az alábbi kárrendezési eljárások egyike szerint várható a kárrendezés megindítása.

Helyszíni szemlét nem igénylő károk, kisebb kárérték esetén

 • üvegkár 
 • vezetékes vízkár: beázás, csőtörés
 • konyhai tűz, kávéfőző, kukta robbanás
 • elemi károk: vihar és villámcsapás másodlagos hatása, ingatlant elöntő esővíz, csapadéktól való beázás, jégverés,
 • vagyon elleni károk: rongálás betörési kísérlet során, épülettartozékok eltulajdonítása
 • fagyasztott áruk áramszünet miatti megromlása
 • rendkívüli zárcsere költségtérítése 
 • a bankkártya lopás, elvesztés

Jelen felsorolt károk szemleigénye azok becsült összegétől és dokumentáltságuktól függően kerülnek meghatározásra.

Helyszíni szemlét igénylő károk

Ilyen jellegű károk esetében munkatársaink előzetesen telefonon egyeztetik Önnel a helyszíni szemle időpontját, illetve telefonos elérési lehetőség hiányában, írásban küldenek értesítést.
A szemle során kárszakértőnk jegyzőkönyvet készít, melyben tételesen rögzíti az épületben és ingóságokban keletkezett károkat és megállapítja a kártérítési összeget, ha a kár a szerződési feltételek szerint biztosítási eseménynek minősül, azaz megtörténtére vállaltuk a kockázatot. Mindez okos telefonnal történő videós kárszemle során ezzel megegyező módon történik, melyre vonatkozó tájékoztató videónkat itt éri el.

Amennyiben Ön, mint biztosított, nem tud a kárszakértővel egyeztetett időpontban a helyszíni szemlén megjelenni, vagy a kárrendezési eljárásban nem áll módjában részt venni, kérjük, adjon meghatalmazást az Önt helyettesítő személynek.

Telefonos kárrendezés

Kisebb összegű károknál a kényelmesebb és gyorsabb ügyintézés érdekében kezdeményezhetünk telefonos kárrendezést is, mely során az Ön által megadott információk alapján munkatársunk megajánlja a kártérítési összeget. Megegyezés esetén azt rövid határidővel folyósítjuk Önnek.

 

Mikor kapom meg a kártérítési összeget?

A kártérítési összeget az Ön által megadott bankszámlaszámra utaljuk, vagy postai úton küldjük ki a megadott címre. Jogi személyek esetében kizárólag bankszámlaszámra történő utalásra van lehetőség.

Szolgáltatásunk szerződésben rögzített határideje az utolsó kért irat beérkezését követő 15 nap.

Ha a biztosított ingatlan jelzálogjoggal vagy önálló zálogjoggal terhelt és a biztosítási kötvény zálogjogi záradékkal van ellátva, akkor csak a zálogjogosult – jellemzően pénzintézet - lemondó nyilatkozatának benyújtása esetén fizetjük ki a kártérítést a biztosítottnak (zálogkötelezettnek). Ugyanígy járunk el abban az esetben, ha a finanszírozó a szerződésben társbiztosítottként került bejegyzésre, és a kötvényen szerepel a társbiztosított bejegyzését igazoló záradék.

 

Meddig élhetek a kárigényemmel?

Miután a felmérések és dokumentumok alapján megállapított kártérítési összeget kifizettük, a kárügy lezárásra kerül. Amennyiben a kárügyének lezárását követően esetlegesen további kárigénye merülne fel, arra az esetre az alábbiak szerint nyílik lehetőség: 

 • vagyonbiztosítási szerződéséből eredő igényei a biztosítási esemény bekövetkezésétől számított 2 év alatt,
 • felelősségbiztosítási szerződéséből eredő igények a kárigény Önnel való közlésétől számított 5 év alatt évülnek el.

 

Milyen módon léphetek kapcsolatba a Biztosítóval?

Kárral kapcsolatosan ügyeit kényelmesen intézheti online a www.uniqa.hu oldalán, vagy e-mail-ben a vagyonkar@uniqa.hu címen.

Kollégáink készséggel állnak rendelkezésére továbbá telefonon a +36 1/20/30/70 544 5555 számon, ezekben az időpontokban:

hétfő, szerda: 8.30-17.00

kedd: 8.00-17.00

csütörtök: 8.00-20.00

péntek: 8.00-16.00