Vagyontárgyak értékcsökkenésének módszertana

A vagyontárgy egyedi jellemzőitől függ, hogy a vagyontárgyban keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után visszamaradt, esztétikai, használati vagy forgalmi értékét csökkentő tényező fennáll-e. Amennyiben értékcsökkenés alkalmazásának feltételei fennállnak, az értékcsökkenés megállapítása a vagyontárgy egyedi jellemzői és a megtérítési igény alapjául szolgáló biztosítási szerződés feltételei alapján szakértői módszerekkel történik. Egyes szerződéstípusok esetében a szerződés általános és különös szerződési feltételei kizárhatják az értékcsökkenés térítését.

Forgalmiérték csökkenés fogalma: A gépjárművekben keletkezett károk helyreállítása, kijavítása után a szakszerűen elvégzett javítóipari munkák ellenére esetlegesen visszamaradó, értékrontó tényezők összességéből adódó forgalmiérték veszteség.  A károsult igénnyel élhet a károkozóval - és ez által annak felelősségbiztosítójával- szemben a gépjármű forgalmiérték csökkenésének megtérítésére vonatkozóan.

Az értékcsökkenési igény megalapozottsága szakértői módszerekkel és kárelőzményvizsgálattal ellenőrizhető. Amennyiben az értékcsökkenés térítésének feltételei fennállnak, abban az esetben annak mértékének megállapítása az alábbi szempontok szerint történhet. 

A javítás költségének és a gépjármű káridőponti forgalmiértékének hányadosaként meghatározásra kerül a relatív javítási költség.  A részletes javítási költség ismeretében, meghatározásra kerül a javításra fordított élőmunka aránya, amely a munkadíj és anyagfelhasználás hányadosa.  

Az értékcsökkenés mértékének alapja mind a számlával igazolt, mind a számla nélküli kárrendezés esetében a javítási költség és a káridőponti forgalmi érték, amelyek megállapítása az Eurotax, D.A.T. vagy Audatex szakértői kalkulációs program segítségével , illetve számlás kárrendezés esetén a javítási számla figyelembevételével történik.

Az értékcsökkenés mértékét befolyásoló további paraméterek: 

  • gépjármű kora
  • gépjármű futásteljesítménye
  • javított vagy cserélt elemek jellege (műanyag / fém, csak roncsolással vagy roncsolásmentesen szerelhető)
  • javítás körülményei (márkaszerviz vagy független szerviz)
  • gépjármű előzménykárainak mértéke, jellege, korábbi sérülések elhelyezkedése.

A javítás minőségével kapcsolatos igények a javítóval szemben érvényesíthetők.